Zmiany inwolucyjne w organizmie

Maksymalna wentylacja płuc zmniejsza się o 60°/o do. 80-90 r.ż., pojemność życiowa płuc o 45%, natomiast praca serca znacznie dłużej pozostaje dość sprawna, bo w tymże czasie spada jedynie o 30%, ograniczając w podobnym stopniu zdolność człowieka do wysiłków fizycznych (rys. 11.40). O ile krew 20-letniego człowieka jest w stanie w ciągu minuty pobrać z płuc i przetransportować do tkanek 4 litry tlenu, o tyle w wieku 75 lat już tylko 1,5 litra, co o 60% ogranicza jego wydolność roboczą. Starszy człowiek wymaga więc częstszych przerw w pracy oraz może podołać czynnościom o mniejszym koszcie energetycznym, nawet zautomatyzowanym, tj. dobrze mu znanym i pozwalającym na ruchy maksymalnie ekonomiczne.

W razie wytrącenia organizmu człowieka starego ze stanu równowagi powrót do stanu wyjściowego trwa dłużej, mniejsza jest też siła reakcji stresowych. Opisane zmiany inwolucyjne pogłębia ich nieodwracalność, W najlepszym wypadku potrafimy opóźnić szybkość procesów starzenia, nie umiemy jednak ich zahamować. Szczególnie chodzi tu o narastanie z wiekiem błędów w przenoszeniu informacji genetycznej przez mRNA, nieprawidłową wrażliwość na własne białko oraz zmiany zwyrodnieniowe naczyń włosowatych, co ogranicza procesy odnowy i możliwość terapii drogą krwi.

Opisane zmiany prowadzą w naturalnej postaci do śmierci. Jak przewiduje się,. człowiek może żyć ponad 100 lat, jednak najczęściej ginie obecnie nie ze starości, lecz na skutek chorób czy wypadków, a znacznie skraca jego życie nieracjonalny tryb życia i nadmiar stresów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>