Żłobek jako instytucja zastępcza cz. II

W okresie tym następuje już raczej doskonalenie umiejętności nabytych w 1 r.ż. Dziecko chodzi coraz sprawniej, lepiej manipuluje, wykonuje trudniejsze zadania. Doskonali się koordynacja wzrokowo-ruchowa. Dziecko nadal doskonali swą mowę, zwiększa zasób słów, mówi zdaniami bardziej złożonymi, coraz lepiej poznaje otaczający świat.

Wśród dzieci tego wieku ciekawość przy braku doświadczenia powoduje stosunkowo dużą wypadkowość. Dziecko chwyta przedmioty gorące, spada ze znacznych wysokości (brak umiejętności oceny odległości), wbiega na jezdnię itp. Istnieje konieczność starannego dozoru, przy tym należy tak postępować, by nie uniemożliwiać zdobywania osobistych doświadczeń.

Dziecko w 2 i 3 r.ż. je niezbyt dużo i dzięki temu zmniejsza się ilość tkanki tłuszczowej, rozwijają się mięśnie, dziecko szczupleje. Matki, obserwując powyższe zjawisko, zaczynają niekiedy wyrażać niepokój i nakłaniają do spożywania nadmiernych ilości posiłków. Staje się to dla dzieci często przykrym obowiązkiem i niekiedy prowadzić może zarówno do autentycznego braku łaknienia, jak i czasem do nerwic. Powstaje więc zasadniczy problem nie tylko jakości posiłków, ale także pedagogiki karmienia. Dziecko ma jeść tyle, ile chce, i ma to być dla niego przyjemnością. Nie należy nakłaniać i zmuszać do jedzenia oraz przerwy między posiłkami muszą być zachowane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>