Zdrowie niemowląt i dzieci młodszych

Częstość występowania określonych przyczyn zgonów w tym przedziale wieku ulega pewnemu zróżnicowaniu. Dla przykładu – w ostatnich latach w 2 r.ż. główną przyczyną zgonów były wypadki, następnie choroby układu oddechowego, na trzecim miejscu wady rozwojowe, na czwartym choroby zakaźne. W wieku 5 lat kolejność jest inna – na pierwszym miejscu także są wypadki, ale na drugim nowotwory, na trzecim choroby układu nerwowego i narządów zmysłów, a następnie wady wrodzone. Wymieniona kolejność nasilania przyczyn zgonów zmieniała się wraz z upływem czasu. Jeszcze do roku 1971 głównym powodem zgonów w wieku 2 lat były choroby układu oddechowego.

Z przedstawionych danych wynika, że w grupie wieku 1-4 lata dominowały choroby układu oddechowego. Związane jest to przede wszystkim z dużą wrażliwością tego układu, niepełną dojrzałością mechanizmów odpornościowych, a także z ekspozycją na warunki klimatyczne, a zwłaszcza na wzrastające zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

Zdrowie niemowląt i dzieci młodszych, w wieku 1-4 lata w sposób istotny rzutuje na kształtowanie się sytuacji zdrowotnej populacji w wieku przedszkolnym i szkolnym, tj. 5-19 lat, ponieważ choroby prze- byte w dzieciństwie często determinują stan zdrowia w późniejszych okresach życia.

Podobnie jak w młodszej grupie wieku najczęstszą przyczyną zgłoszeń do lekarzy w wieku 5-19 lat są choroby układu oddechowego (tab. 15,2). Na drugim miejscu w wieku 5-14 lat występują choroby zakaźne, a w wieku 15-19 lat wypadki, zatrucia i urazy, na trzecim – choroby układu nerwowego i narządów zmysłów w młodszym wieku szkolnym (5-9 lat), wypadki, zatrucia i urazy – w wieku 10-14 lat, a choroby zakaźne w wieku 15-19 lat. Również więc i w przedziale wieku 5-19 lat notuje się stałe zmiany profilu zdrowotnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>