Zapadalność na choroby i zaburzenia psychiczne

W minionych stuleciach choroby zakaźne były największym problemem i przyczyną zgonów. Współcześnie w znacznym stopniu opanowano ich szerzenie się. Podstawowym problemem zdrowia współczesnego człowieka są choroby psychiczne. Częstość chorób i zaburzeń psychicznych w warunkach cywilizacji przemysłowej stale wzrasta. Dotyczy to szczególnie ludności wysoko rozwiniętych krajów Europy i Ameryki Północnej.

Brak jest jednak jasnych definicji, jednoznacznych kryteriów, a tym samym porównywalnych danych dotyczących częstości występowania nerwic i zaburzeń zachowania. Na przykład w przypadku gruźlicy istnieją obiektywne metody rozpoznania, w przypadku zaburzeń, a nawet chorób psychicznych rozpoznanie opiera się często na przesłankach subiektywnych. Tak więc nie mamy kryteriów, które upoważniałyby do jednoznacznego określenia tempa przyrostu liczby osób psychicznie chorych.

Jest jednak faktem niezaprzeczalnym, że coraz więcej ludzi zgłasza się do lekarzy psychiatrów, a także że lekarze innych specjalności coraz częściej za podstawę dolegliwości i skarg chorych uważają nerwice czy zaburzenia psychiczne.

Wobec powszechności tych chorób znajomość pewnych podstawowych zagadnień psychologicznych, psychiatrycznych oraz zasad higieny psychicznej wśród pedagogów staje się niezbędna. Oczywiście, chodzi nie tyle o wiedzę teoretyczną, co o wiedzę praktyczną i związaną z tym właściwą postawę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>