Zagadnienie przyspieszenia rozpoczynania nauki w szkole

Zjawisko akceleracji rozwoju może nasuwać pytanie: czy wyższy wzrost współczesnych dzieci nie łączy się ze starszym wiekiem biologicznym w tym samym wieku kalendarzowym. Przeciwko temu przemawia jednak większa wysokość współczesnych ludzi dorosłych. Tak więc zjawiska zwiększania się wymiarów ciała oraz przyspieszanie rozwoju, aczkolwiek w pewnym stopniu ze sobą związane, są równoległe i częściowo niezależne.

Tempo zwiększania się wymiarów ciała oraz stopień akceleracji rozwoju są dość szybkie w ostatnim półwieczu, należy zatem przypuszczać, że nie mogły one stale postępować z podobną intensywnością oraz w tym samym kierunku. Trudno bowiem założyć, że przed kilku wiekami kobiety dojrzewały w wieku kilkudziesięciu łat. Analiza porównawcza trwania okresu dojrzewania wyrażona w procentach czasu trwania życia wskazuje, że Homo sapiens dojrzewa w stosunku do okresu całego życia raczej późno, ponieważ zajmuje to ok. 1/4 jego przeciętnego życia.

W ewolucji Naczelnych następowało więc do pewnego etapu raczej opóźnianie dojrzewania płciowego (rys. 13.7). Stąd może powstać pytanie: czy obserwowane u człowieka w ostatnich kilkudziesięciu latach przyspieszenie dojrzewania płciowego można uznać za objaw korzystny.

Wielu psychologów jest zdania, że przyspieszenie rozwoju fizycznego i intelektualnego nie idzie w parze z analogicznym przyspieszeniem rozwoju psychicznego i dojrzałości społecznej. Tutaj też wielu pedagogów dopatruje się przyczyn trudności wychowawczych ze współczesną młodzieżą.

Wobec akceleracji rozwoju powstaje zagadnienie przyspieszenia rozpoczynania nauki w szkole, wcześniejszego uznawania prawnej dojrzałości itd. Z powodu zwiększania się wymiarów ciała obecne normy rozwoju wymagają rewizji, dezaktualizacji ulegają zalecane wymiary sprzętu szkolnego, szczególnie jego dystrybucja w poszczególnych klasach w szkole itd. Przy obecnym tempie tendencji przemian konieczność zmiany norm występuje co ok. 10 lat, a w każdym razie w takich okresach powinny być one sprawdzane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>