Zaburzenia wzrastania – dalszy opis

Stosunkowo częste zaburzenia wzrastania uwarunkowane są cechami genetycznymi. Jeżeli rodzice są niscy i pochodzą z rodzin charakteryzujących się niską wysokością ciała, to dzieci też zwykle bywają niewysokie. W tych przypadkach leczenie hormonalne jest nieskuteczne.

Niska wysokość ciała może być także spowodowana niehigienicznym trybem życia dziecka, wadliwym żywieniem oraz długotrwałymi chorobami. Znacznie rzadziej spotykana jest u dzieci i młodzieży nadmierna wysokość ciała, czyli tzw. gigantyzm. Zaburzenie to może być związane ze zwiększonym wydzielaniem hormonu wzrostowego przysadki i hormonów innych gruczołów dokrewnych. Nadmiernej wysokości ciała towarzyszą wtedy zwykle inne odchylenia od normy.

Przy gigantyzmie uwarunkowanym cechami dziedzicznymi budowa ciała jest proporcjonalna, sprawność fizyczna i umysłowa dobra. Oceniając niedobory wysokości ciała trzeba pamiętać o indywidualnych cechach rozwoju poszczególnych dzieci. Zdarza się nieraz, że dziecko przez wiele lat niższe od swoich rówieśników w ostatecznym efekcie osiąga wzrost przeciętny, a nawet wysoki.

Dziecko, które w sposób widoczny wykazuje zaburzenia wzrastania, powinno być zbadane przez lekarza endokrynologa i znajdować się pod stałą opieką lekarską. Taka obserwacja pozwoli na śledzenie dynamiki rozwoju i umożliwi odpowiednie postępowanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>