Zaburzenia dojrzewania

Dojrzewanie ma wybitnie indywidualny charakter, zarówno czas jego występowania, jak i nasilenie poszczególnych objawów są w granicach „normy” bardzo zróżnicowane. Rozpoznanie zaburzeń może nastąpić tylko w przypadkach krańcowych.

W kontakcie z młodzieżą wykazującą pewne odchylenia trzeba jednak pamiętać, że ważna jest zarówno obiektywna ocena lekarza, jak i odczucia pacjenta. Dla przykładu rozpatrzeć można zjawisko dojrzewania opóźnionego. Endokrynolodzy wiedzą, że chłopcy mogą dojrzewać nawet dopiero ok. 18 r.ż. i w związku z tym skłonni są powstrzymywać się z jakimkolwiek działaniem terapeutycznym (nawet psychoterapią) aż do tego wieku. Pacjent jest jednak niecierpliwy, stan jego rozwoju niepokoi go, a fakt, że być może za kilka lat dojrzeje, nie jest dla niego oczywisty i niepokoju nie uleczy. Badania wykazały, że taki stan często prowadzi do nerwicy, a już prawie z reguły do zaburzeń zachowania i załamania postępów w szkole. Jako dorosła taka osoba nie będzie wykazywała odchyleń od budowy fizycznej, ale może ulec poważnemu wykolejeniu psychicznemu i społecznemu.

Całkowity brak dojrzewania natomiast prowadzi w efekcie do eunuchoidyzmu. Takie zaburzenia są następstwem całkowitego braku lub dysfunkcji gruczołów płciowych. Przed okresem dojrzewania trudno jest wykryć ten typ zaburzeń, można je podejrzewać stwierdzając u chłopców brak jąder (cryptorchismus).

Jeżeli we właściwym czasie brak jest objawów dojrzewania, należy zgłosić się do lekarza specjalisty endokrynologa i ew. rozpocząć leczenie. Dojrzewanie opóźnione dzielimy na twa typy, W pierwszym wypadku w czasie nieznacznie tylko opóźnionym dziecko zaczyna dojrzewać, tyle że przebieg tego procesu jest bardzo powolny.

W drugim typie brak jakichkolwiek objawów dojrzewania przez długi czas, następnie pojawiają się one, mając przebieg taki jak u zdrowych chłopców czy dziewcząt dojrzewających o właściwym czasie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>