Zaburzenia dojrzewania płciowego

Najczęściej spotykane zaburzenia dojrzewania płciowego polegają na opóźnieniu jego objawów, całkowitym ich braku lub przedwczesnym występowaniu, Czas występowania objawów, ich kolejność, a także stopień nasilenia poszczególnych cech dojrzewania u różnych osobników zdrowych znacznie się różnią.

W licznych przypadkach zaburzeń dojrzewania płciowego nie stwierdza się żadnych zmian anatomicznych czy czynnościowych w układzie hormonalnym i ośrodkowym układzie nerwowym. Przebieg dojrzewania jest prawidłowy, a tylko czas jego występowania bywa wcześniejszy lub późniejszy niż przeciętnie. Nierzadko wiąże się to z cechami dziedzicznymi. Córki matek dojrzewających wcześnie zwykle także rozpoczynają okres pokwitania w młodym wieku.

Dojrzewanie opóźnione, brak lub słabe wykształcenie cech płciowych (niedorozwój układu rozrodczego) mogą być wywołane zaburzeniami w ośrodkowym układzie nerwowym – w obrębie podwzgórza, zaburzeniami przysadki albo kory nadnerczy czy gruczołów płciowych.

Osobnicy o opóźnionym dojrzewaniu mogą niekiedy osiągać znaczną wysokość ciała, o przewadze długości kończyn w stosunku do tułowia,, lub może w tym wypadku wystąpić nadmierna otyłość. Cechy dojrzewania {rozwój genitaliów oraz trzeciorzędnych cech płciowych) albo nie występują, albo są bardzo słabo zaznaczone. Nie stwierdza się też typowych przemian psychicznych związanych z tym okresem. Jeżeli nie jest to spowodowane zmianami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego,, inteligencja tych osobników bywa prawidłowa lub nawet powyżej przeciętnej. Rozpoznanie tych stanów we właściwym czasie umożliwia leczenie hormonalne, które może dać dobre rezultaty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>