Zaburzenia dojrzewania płciowego – kontynuacja

Przy niedorozwoju narządów płciowych u chłopców należy pamiętać, że ich wymiary są w bardzo znacznym stopniu cechą indywidualną i nawet znaczne odchylenia od przeciętnej nie stanowią przeszkody w czynnościach płciowych.

Dojrzewanie przedwczesne może być również spowodowane zaburzeniami w układzie hormonalnym lub w ośrodkowym układzie nerwowym.. Przyczyną tego może być także guz (nowotwór) w obrębie tych układów.

Zaburzenia dojrzewania płciowego są nierzadko przyczyną trudności natury wychowawczej i społecznej. Wpływ tych zaburzeń na zachowanie się dzieci jest wyraźniej zaznaczony u chłopców niż u dziewcząt. Dojrzewający późno wykazują przejawy zaniepokojenia niedostatecznym rozwojem, osamotnienia i potrzeby więzów społecznych. Nie wierzą oni w swoje siły. Jest to szczególnie u chłopców źródłem kompleksów, a po zakończeniu dojrzewania mogą oni odczuwać brak umiejętności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych z płcią odmienną.

Dzieci wcześnie dojrzewające są pewniejsze siebie, uzyskują więcej wyróżnień w szkole. Rówieśnicy w zabawach nie odpowiadają ich poziomowi, natomiast młodzież starsza ze względów zrozumiałych nie chce' z nimi utrzymywać kontaktów towarzyskich. Dzieci te bez wpływów z zewnątrz nie wykazują nadmiernej aktywności seksualnej, jednakże rozbudzone dążą do zaspokojenia swego popędu, wchodząc niekiedy w kolizję z otoczeniem. Stanowią więc jakby nagromadzenie uśpionej energii seksualnej, która po rozbudzeniu szuka gwałtownie ujśsia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>