Występowanie specjalnego typu niedokrwistości zwanej sierpowatą

Mechanizmy selekcji środowiskowej miały różnorodne przejawy, co można wykazać na przykładzie enzymu laktazy. Enzym ten, występujący u wszystkich niemowląt, uczestniczy w trawieniu cukru zwanego laktozą, który zawarty jest w mleku matki. U ludów, które nie hodują zwierząt, a w związku z tym nie odżywiają się w okresie paniemowlęcym mlekiem, u większości osób dorosłych genetycznie uwarunkowane wytwarzanie laktazy zostaje zahamowane (rys. 13.12) wskutek niespożywa- nia przez wiele pokoleń pokarmu zawierającego laktozę.

Jeszcze inny mechanizm analogicznego zjawiska przedstawia występowanie specjalnego typu niedokrwistości zwanej sierpowatą. Otóż osoby posiadające dwa allele determinujące tę chorobę umierają, natomiast mające jeden taki gen (heterozygoty) są szczególnie odporne na malarię, a ponieważ niedokrwistość sierpowata występuje przeważnie na terenach malarycznych, mają one zwiększoną szansę przeżycia. Na skutek współgrania tych dwóch czynników utrzymuje się pewna równowaga występowania tego genu w populacji, a pewne jego wahania zależne są od czynników środowiskowych, w danym wypadku zwalczania malarii (rys. 13.13).

Istotny mechanizm zmian ewolucyjnych związany jest z pewnymi atawizmami z jednej strony, a zanikiem innych cech z drugiej, U człowieka spotykamy jedynie szczątkowy ogon. Jest on natomiast w pełni wykształcony u małp, które go w procesie ewolucji nie utraciły. Nasze kręgi ogonowe ukryte są pod skórą. Niezmiernie rzadko jednak u pew- nisko produkcja mleka nych osób pojawia się mniej czy bardziej wydatny ogon zewnętrzny. Podobnie jest z dodatkowymi sutkami, owłosieniem całego ciała itd. Atawizmy te trudne były do wytłumaczenia, skoro bowiem człowiek utracił te właściwości, zapewne utracił i geny je wywołujące. Otóż obecnie przyjmuje się hipotezę, że geny warunkujące tego rodzaju cechy są po prostu objęte stanem permanentnej represji, tzn. nadal są one człowiekowi właściwe, ale znajdują się w operonach, które nie są u współ- zębów w całej populacji oraz u osób nie mających trzeciego zęba trzonowego (wg

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>