Co ma wpływ na zmianę wysokości ciała

Wspominaliśmy już poprzednio, że w wielu krajach, szczególnie wysoko uprzemysłowionych, obserwuje się obniżanie wskaźników sprawności fizycznej (niekiedy bezwzględnych, a dość powszechnie odniesionych do wymiarów ciała). Dzieje sie tak przede wszystkim na skutek zmiany charakteru pracy. Automaty ja i mechanizacja spowodowały, że udział pracy mięśni w wydatku energetycznym w ciągu ostatnich 100 lat zmniejszył się z 94 do 1%. Zmniejsza się wysiłek fizyczny w pracy zawodowej, mechanizacja coraz bardziej wkracza do naszych domów, a motoryzacja ogranicza nasz codzienny wysiłek. Powstawanie wielkich miast nie sprzyja aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży, szkolne wy- chowanie fizyczne nie jest w stanie braków tych uzupełnić. Wszystko to prowadzi do regresji naszego potencjału wydolności roboczej.

Nie wszystkie jednak zależności są tak proste, jak wyżej opisane. Wiele z nich ma bardzo złożony, pośredni charakter. Często pewne wpływy, nakładając się na siebie, prowadzą do wzajemnej neutralizacji bądź odwrotnie, potęgują wywoływany efekt. Takim ciekawym zjawiskiem jest oddziaływanie dwóch procesów, mianowicie z jednej strony – tendencji zwiększania się wysokości ciała w populacji {zarówno w wyniku przyczyn genetycznych, jak i środowiskowych), a z drugiej – tzw. tendencji „złotego środka”. Ta ostatnia tendencja, będąca pewnym ogólno- biologicznym zjawiskiem, polega na wyrównywaniu cech potomstwa dc średniej wielkości występującej w populacji. Przejawem tego zjawiska jest wysokość potomstwa nieco mniejsza, niżby to wynikało z bardzo dużej wysokości ciała rodziców. Podobnie, gdy oboje rodzice są skrajnie niscy, ich dzieci są wyższe, niż to wynika z wysokości ciała ich rodziców wysokość ciała dzieci obojga średnich rzeczywista wysokość ciała dzieci obojga rodziców

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>