Wiek sylwetki

Wiek sylwetki oceniany jest niekiedy jako tzw. wiek wzrostowy, tj. na podstawie wysbkości ciała ustala się wiek odpowiadający tej cesze w tabelach norm. Jest to jednak metoda niewłaściwa, gdyż wysokość ciała zwykle bierze się pod uwagę przy ocenie odchyleń od rozwoju. W związku z tym wiek sylwetki można określać na podstawie kształtowania się proporcji ciała. Posługując się więc odpowiednimi tabelami lub normami zamieszczonymi w podręcznikach kontroli rozwoju, można odnaleźć informację, jakiemu wiekowi dziecka odpowiada dana proporcja, np. długości kończyn górnych do dolnych. Wiek ten będzie poszukiwanym wiekiem rozwojowym.

Sposób ten jest stosowany w niektórych krajach jako miernik „dojrzałości szkolnej”. Tak więc znana jest tzw. filipińska miara dojrzałości szkolnej. Jeżeli dziecko przekładając rękę ponad swą głową może uchwycić drugie ucho (przeciwstawne), znaczy to, że osiągnęło ten wiek rozwojowy, w którym może podjąć naukę w szkole. Sposób ten opiera się właśnie na stwierdzeniu, że taką długość kończyn górnych dziecko osiąga w wieku rozwojowym — odpowiednim pod innymi względami (rozwoju umysłowego i układu ruchu) do podjęcia nauki w szkole. Ta prosta metoda jest zresztą bardziej postępowa niż obowiązek zaczynania nauki wszystkich dzieci w 7 roku życia, gdyż jedno dziecko w 7 lat po urodzeniu rozwojowo ma 6, a inne 8 lat. Jedno dziecko zatem jeszcze nie dojrzało do rozpoczęcia nauki, a inne mogło ją zacząć już wcześniej. Metoda oceny dojrzałości szkolnej powinna więc być stosowana i w naszym kraju do kwalifikowania, kiedy dziecko ma rozpocząć naukę w szkole.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>