Wiek przedszkolny

Jest to okres od ukończenia 3 do ukończenia 6 r.ż., okres dużej dynamiki rozwoju psychicznego, w którym następuje dalsze doskonalenie sprawności ruchowej. W przeciwieństwie do okresu poprzedniego, kiedy to naturalnym i jedynie korzystnym środowiskiem jest dom rodzinny, teraz dziecko poszukuje rówieśników, chętnie bawi się w gruoie. Jest to dalszy etap socjalizacji – dziecko, które było w rodzinie centralną postacią, teraz musi liczyć się z potrzebami innych, uczy się podporządkowywać interesowi grupy, rezygnować niekiedy z własnych zachcianek.

Przedszkole jest instytucją uczącą. Dziecko przedszkolne lepiej opanowuje zdolność manipulacji, uczy się wysławiać, ma wdrażane nawyki higieniczne, które w życiu zbiorowym nabierają innego wymiaru oraz uczy się dyscypliny.

Dzieci w tym wieku wykazują dużą potrzebę ruchu, są żywe, hałaśliwe, mówią wiele i bardzo głośno. Należy mieć dużo zaufania do sa- moregulacji zdrowego ustroju i nie starać się tego ograniczać. Jeżeli dziecko jest zdrowe, to ruch jest mu niezbędny do prawidłowego rozwoju. Wypadkowość dzieci w tym okresie jest również bardzo duża i należy nadal stosować tu mądrą profilaktykę.

W okresie przedszkolnym dzieci stosunkowo często chorują na tzw. choroby obowiązkowe, czyli te choroby zakaźne, na które choruje się tylko raz, ale w razie zakażenia przejść je musi każde dziecko, chyba że przeszło je już wcześniej, przebywając w żłobku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>