Wady i zaburzenia wymowy i głosu cz. II

Tolerowanie przez otoczenie wady wymowy, jako zajwiska przejściowego i pozornie nie tak ważnego jak wada wzroku, słuchu, skrzywienie kręgosłupa i in., pogłębia i utrwala ją często na całe życie.

Postępowanie zapobiegawcze i korekcyjne w przypadkach wad i zaburzeń wymowy powinno być oparte na ścisłym współdziałaniu .rodziców, przedszkola, szkoły i wyspecjalizowanych w korekcji wady logopedów z uwzględnieniem konsultacji lekarza laryngologa. Postępowanie to powinno polegać na:

– świadomym przestrzeganiu w domu, przedszkolu i szkole prawidłowego wymawiania przez dziecko głosek, wyrazów i zdań, a więc poprawnie, płynnie, wyraźnie, dokładnie i odpowiednio głośno, co zobowiązuje także otoczenie do prawidłowej wymowy w rozmowie z dzieckiem:

– usuwaniu, jeśli to tylko możliwe, wszystkich przyczyn organicznych powodujących wady wymowy lub utrudniających ich korekcję:

– korekcji stwierdzonych wad i zaburzeń wymowy za pomocą specjalnych ćwiczeń (ortofonicznych).

Wady i zaburzenia wymowy są różnorodne. Wielką grupę stanowią wady artykulacyjne. Liczba dzieci i młodzieży z tymi wadami jest pokaźna, a częstość występowania w stosunku do drugiego najliczniejszego zaburzenia – jąkania wynosi jak 3 : 1.

Stwierdzono, że liczba wad nie ulega zmniejszeniu, a w niektórych krajach zwiększa się. Wiąże się to niewątpliwie z narastającym tempem życia, nadmiernym hałasem na ulicy, w domu (telewizja, stale czynne radio, płyty) uniemożliwiającymi przyswajanie przez dziecko czystego dźwięku żywego słowa matki,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>