Wady słuchu

Obok zaburzeń wzroku i wymowy anomalie słuchu stanowią poważne utrudnienie w kontakcie z otoczeniem, a oo z tym się wiąże, mogą w znacznym stopniu utrudniać naukę. Zaburzenia słuchu mogą być związane z uszkodzeniem mózgu, nerwów przedsionkowo-ślimakowych oraz mogą być spowodowane chorobami receptora słuchowego – ucha środkowego lub zmianami w przewodach usznych.

Zaburzenia słuchu pochodzenia nerwowego to najczęściej następstwo przebytych stanów zapalnych ośrodkowego układu nerwowego lub zmian toksycznych powodujących zaburzenia analizatora słuchowego.

U małych dzieci, szczególnie u niemowląt, zapalenie ucha środkowego jest jedną z częstych chorób, w której w wyniku zmian ropnych dochodzi do uszkodzenia błony bębenkowej, a w cięższych przypadkach do zmian w kosteczkach słuchowych, W większości przypadków błona bębenkowa ulega zabliźnieniu nie pozostawiając trwałych śladów w sprawności narządu słuchu, Niekiedy jednak, zwłaszcza po przewlekłych stanach -zapąkiych, dochodzi do poważnego osłabienia słuchu.

Inną przyczyną upośledzenia słuchu są przewlekłe nieżyty dróg oddechowych, znaczne powiększenie migdałków podniebiennych, a w szczególności migdałka trzeciego, powodujące zatkanie trąbki słuchowej, obrzęk jej błony śluzowej

Uczniów z wadami słuchu należy otoczyć staranną opieką, a wszelkie – zaburzenia w obrębie ucha i ostre lub przewlekle choroby jamy nosowo-gardłowej muszą być dokładnie leczone. Najprostszą metodą jest bada nie zdolności słyszenia szeptu, a dokładniejsze badanie, pozwalające wykryć nawet niewielkie upośledzenie słuchu, wykonuje się za pomocą przyrządów zwanych audiometrami. W przypadkach przewlekłego ropo- toku usznego leczenie jest długotrwałe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>