Wady postawy i budowy ciała

Postawą nazywamy układ ciała, jaki przyjmuje człowiek stojący w pozycji swobodnie wyprostowanej (p. rozdz. 5). Jest ona uwarunkowana wykształceniem układu kostno-mięśniowego. W sposób czynny prawidłową postawę kształtuje układ mięśniowy, zaś kościec pełni rolę bierną.

W okresie rozwoju postawa ciała ulega zmianom. Po urodzeniu następują zmiany kształtu kręgosłupa stosownie do wymogów pozycji stojącej, aż ostatecznie uzyskuje sio przodowygięcie kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego (lordoza) i tyłowygięcie piersiowego i krzyżowego (kifoza). To, co jest odchyleniem od stanu prawidłowego w wieku szkolnym, może być objawem zupęłnie prawidłowym w wieku przedszkolnym.

Przyczyny powstawania wad postawy są różnorodne. Należą do nich wrodzone nieprawidłowości w budowie układu kostnego, niedostatecznie rozwinięty, wydolny i zrównoważony układ mięśniowy, przebyte choroby, jak stany zapalne, gruźlica kostno-stawowa, choroba Heinego-Medina. Nawyk nieprawidłowego stania i siedzenia, niedostosowane do wzrostu dziecka ławki w szkole, stół i krzesła w domu zmuszają do zajmowania niewłaściwej pozycji w ciągu wielu godzin pracy. Długotrwałe, zwłaszcza niesymetryczne obciążenia ciała mogą prowadzić do powstania lub pogłębienia się odchyleń w jego budowie. Czynnikami usposabiającymi są także: niehigieniczny tryb życia, brak ruchu oraz przebyte choroby osłabiające odporność i wytrzymałość organizmu.

Do najczęściej spotykanych wad postawy należą plecy okrągłe, wklęsłe, okrągło-wklęsłe i płaskie. Prawidłowe typy postawy podano w rozdz, 5. Wzorce odchyleń można znaleźć w „Dodatku”.

Nasilenie wady wpływa na deformację klatki piersiowej, co z kolei powoduje zmiany w położeniu, budowie i czynnościach poszczególnych narządów wewnętrznych. Powstają w ten sposób odcinki płuc słabo wentylowane, co może prowadzić do chorób tego narządu. Wadliwy kształt klatki piersiowej wpływa także ujemnie na funkcje serca oraz wielkich naczyń układu krążenia.

O ile odchylenia w kształcie przednio-tylnym kręgosłupa są trudne do interpretacji, o tyle nie budzą wątpliwości skrzywienia boczne, noszące nazwę skolioz. Skrzywienie boczne kręgosłupa powoduje uwypuklenie żeber po stronie luku skrzywienia (garb żebrowy), a zapadnięcie po stronie wklęsłości, lub jeśli zmiany są w odcinku lędźwiowym, następuje uwypuklenie mięśni (garb mięśniowy). Towarzyszą temu inne objawy, jak asymetria ustawienia barków i łopatek, pochylenie szyi, asymetria twarzy, zmiany w ustawieniu i budowie miednicy. Skrzywienia boczne kręgosłupa wykazują zwykle tendencje do nasilania się w miarę wzrostu dziecka, ważne jest zatem wczesne ich wykrywanie i leczenie. Polega ono na stosowaniu systematycznej gimnastyki wzmacniającej układ mięśniowy oraz wyeliminowaniu czynników sprzyjających rozwojowi skrzywienia. Niekiedy konieczne jest leczenie operacyjne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>