Wady postawy i budowy ciała cz. II

Do innych częstych zaburzeń w zakresie układu kostno-stawowego u dzieci i młodzieży zalicza się płaskostopie. Rozwój stopy omówiono w rozdz. 5. Płaska stopa jest zjawiskiem normalnym w pierwszych latach życia: sklepienia kształtują się dopiero ok. 3 r.ż. Jest to związane z rozwojem mięśni i wiązadeł stopy, które stanowią jakby strzemię podwieszające kości śródstopia.

Płaska stopa powoduje niekiedy dolegliwości w postaci bólu podczas dłuższego stania i przy chodzeniu oraz jest przeciwwskazaniem do wykonywania wielu zawodów wymagających pozycji stojącej. Płaskostopie bywa czasami powiązane z inną wadą budowy stopy, a mianowicie z koślawością.

Likwidacja płaskostopia polega na ćwiczeniu mięśni goleni i stopy. Ćwiczenia te są proste i po demonstracji przez nauczyciela wychowania fizycznego czy lekarza dziecko może je wykonywać samodzielnie pod kontrolą rodziców w domu. Wskazane jest uprawianie różnych dyscyplin sportu, jak: jazda na rowerze, na nartach, pływanie i wszelkie inne, które zapewniają dużo ruchu w postaci biegu, skoków itp. W leczeniu płaskostopia stosowane są także indywidualne wkładki ortopedyczne do obuwia, które spełniają swoje zadanie, jeżeli prowadzi się jednocześnie ćwiczenia stopy.

Pogląd, że noszenie miękkiego obuwia w szkole może przyczynić się do powstawania bądź utrwalania płaskostopia, jest zdaniem wielu lekarzy ortopedów niesłuszny. Nogi w miękkich pantoflach wypoczywają, a chodzenie w nich wzmaga pracę mięśni i wzmacnia aparat mięśniowo- -więzadłowy.

Zapobieganie powstawaniu wad postawy i budowy ciała trzeba rozpocząć od najwcześniejszych lat życia dziecka. Należy unikać przedwczesnego sadzania i stawiania niemowlęcia, nieprawidłowego noszenia na ręku, wadliwego sposobu siedzenia i ułożenia w czasie snu, a u starszego dziecka nadmiernego obciążenia w postaci długotrwałego stania, uciążliwych, wyczerpujących spacerów, dźwigania ciężarów, noszenia teczki stałe w tej samej ręce. Ścisłe przestrzeganie higieny pracy dziecka w szkole i w domu, zapewnienie odpowiedniej ilości ruchu, a zwłaszcza ćwiczeń wzmacniających poszczególne części układu mięśniowego – to podstawowe elementy działalności zapobiegawczej. Okresowe badania lekarskie od najwcześniejszego wieku aż do zakończenia wzrostu dziecka są konieczne do szybkiego wykrywania wad postawy i wdrożenia właściwego postępowania leczniczego i korekcyjnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>