Uświadomienie seksualne

Szkoła polska długo nie mogła zdobyć się na konsekwentne działanie w zakresie wychowania seksualnego. Nauka o człowieku omawiała funkcje wszystkich układów i narządów z wyjątkiem układu płciowego, co było szczytem hipokryzji. Przykładowo podręcznik „Nauki o człowieku”, który obowiązywał w szkole podstawowej przed ostatnią reformą (w VII klasie), nie omawiał w ogóle układu rozrodczego.

Badania wykazały, że dzieci już w pierwszych klasach nauki szkolnej (II-III klasa) chcą być uświadomione i informacji szukają na własną rękę. Trzeba wyjść tym potrzebom naprzeciw, biorąc pod uwagę, że w tym wieku dziecko nie jest jeszcze do nauki o człowieku przygotowane, nie wie ono jeszcze nic o komórce i jej budowie, nie-uczyło się anatomii i fizjologii i takiej nauki w tym czasie się nie przewiduje. Należy na tym etapie ograniczyć się tylko do udzielenia odpowiedzi na proste pytania, jakie dzieci zadają.

Uświadomienie seksualne powinno być różne na różnych etapach rozwoju. W miarę upływu lat trzeba wiedzę tę stale rozszerzać, aby człowiek, który podejmuje aktywność seksualną, nie popełniał błędów wynikających z niewiedzy. Poza informacjami dotyczącymi biologii człowieka potrzebna jest również wiedza psychologiczna, socjologiczna a także podstawy prawa rodzinnego. Potrzebna jest wreszcie wiedza o potrzebach dziecka, o tym, jak powinno być organizowane środowisko rodzinne i jaka jest jego rola.

W starszych klasach nauki młodzież interesuje się problematyką obyczajową, zagadnieniami etyki i filozofii i wtedy młody człowiek te wszystkie informacje powinien otrzymać. Dalszy etap w procesie uświadamiania zajmują dwie sprawy. Jedna – to potrzeba podania pewnego minimum wiedzy z seksuologii. Drugie zagadnienie to planowanie rodziny i antykoncepcja. Na ten ostatni temat podaje się zazwyczaj tylko pewne ogólne wiadomości, gdy tymczasem antykoncepcji trzeba nauczyć. Najgroźniejszym następstwem prymitywnego prowadzenia życia seksualnego jest niepożądana, nie planowana ciąża. Trzeba o tym uświadamiać młodzież, ale trzeba także dać jej do ręki możliwość rozsądnego i skutecznego zapobiegania ciąży.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>