Uczucie zmęczenia przy pracy

Obciążenie funkcji fizjologicznych jakiegokolwiek układu czy narządu jest możliwe tylko do określonych granic. Jeśli jest ono nadmierne lub zbyt długotrwałe, to dochodzi do samoobrony organizmu przed całkowitym wyczerpaniem – do hamowania ochronnego. Pojawia się zmęczenie.

Pojęcie zmęczenia, chociaż tak powszechnie używane w mowie potocznej, nie zostało dotychczas w pełni zdefiniowane. Jak już wspomniano – jest to zjawisko normalne, fizjologiczne, które można by określić jako złożoną reakcję o charakterze odruchu obronnego. W pojęciu zmęczenia mieszczą się dwa różne zjawiska:

– obiektywne, ujawniające się obniżeniem zdolności do wykonywania pracy, lub nawet nieraz niezdolnością do pracy,

– subiektywne odczucie obniżenia zdolności do pracy zwane uczuciem znużenia.

Uczucie zmęczenia przy pracy może występować w różnym czasie u poszczególnych osób. Zależy ono obok indywidualnych właściwości danego człowieka, wieku, płci, stanu zdrowia, także od różnych czynników, takich jak rodzaj pracy, czas jej trwania, miejsce, warunki środowiskowe, psychologiczne warunki pracy. Udział każdego z tych czynników w powstawaniu zmęczenia może być inny przy różnych rodzajach zajęć.

Szczególnie męcząca jest praca statyczna. W czasie jej wykonywania w odpowiednich ośrodkach nerwowych kory mózgu powstają ogniska długotrwałego pobudzenia, prowadzące do szybkiego znużenia komórek i w efekcie do występowania hamowania ochronnego. Istotne znaczenie przyspieszające występowanie zmęczenia mają takie czynniki, jak temperatura, wilgotność i ruch powietrza, oświetlenie, hałas, jeżeli wartość ich przekracza granice określonego optimum.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>