Trend sekularny

Garna i Rohmann 1966) czesnego człowieka aktywne. Być może podobny mechanizm dotyczy tzw agenezji zębów. Mianowicie dla naszego gatunku właściwe jest 8 siekaczy, 4 kły, 8 przedtrzonowców i 12 trzonowców – czyli 32 zęby stałe Następuje jednak pewna ich redukcja i z formuły: 2S + 1K + 2P + 3T, przechodzimy do formuły: 1S + 1K + 1P + 1T u góry i u dołu po jednej stronie. Tracimy więc trzeci trzonowiec (tzw. ząb mądrości), drugi (przede wszystkim górny) siekacz oraz pierwszy (najczęściej dolny) siekacz. Tendencja ta się kumuluje, tj. gdy komuś brak zawiązka trzeciego trzonowca, 13 razy częściej brak mu także siekaczy i kła (rys. 13.14). Jeżeli proces ten będzie postępował nadal z podobną jak dotychczas szybkością, za 10 milionów lat człowiek będzie miał już tylko 20 zębów stałych. Jest to przypuszczalnie w jakimś stopniu związane ze zmianami środowiska, a mianowicie sposobem żywienia się. Przejście na pożywienie gotowane nie wymaga już tak licznego i silnego uzębienia, koniecznego do utrzymania śię przy życiu, gdy spożywano produkty surowe.

Na skutek stale postępującej migracji ludności następuje coraz większe mieszanie się ze sobą ludzi o różnych właściwościach genetycznych (hybrydyzacja). Zwiększona heterozygotyczność powoduje także zwiększenie wrażliwości na czynniki środowiska (ekosensytywność). Wrażliwość ta wprawdzie już w trzecim pokoleniu słabnie, ale w następstwie stale odnawianego mieszania się odmiennych genetycznie ludzi może utrzymywać się w populacji. Tym samym nowe warunki, w jakich żyjemy, mogą oddziaływać na człowieka ze zwiększonym efektem.

Przyczyny opisanych na wstępie przemian (zwanych inaczej z angielska trendem sekularnym) mają zapewne zarówno genetyczne, jak i środowiskowe źródła, co wynikało już z poprzednich wywodów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>