Toksykomania

Pod pojęciem tym rozumiemy zachowanie człowieka, który dla osią– gnięcia określonych wrażeń sięga po środki chemiczne. Najczęściej mamy do czynienia ze zjawiskiem lekomanii, które polega na zażywaniu:, nadmiernej ilości leków, często zupełnie zbędnych albo rzeczywiście przepisanych przez lekarza, albo też dobieranych w sposób samowolny. Są to leki uspokajające, psychotropowe, przeciwbólowe, wreszcie takie, które zażywane w nadmiarze wywołują halucynacje. Ustalenie granicy toksykomanii w wypadku zażywania leków jest trudne w naszej cywilizacji, gdyż normalni ludzie są stopniowo przyzwyczajani nawet przez lekarzy do ogromnych ich ilości.

Toksykomania jest łagodniejszą formą zjawiska zwanego narkomanią. „Narkomania” nie polega na zażywaniu tylko środków nasennych, jak wskazuje sama nazwa. Klasycznymi narkotykmi, których Usta jest ogłoszona przez Światową Organizacją Zdrowia, są zarówno środki nasenne, jak i przede wszystkim przeciwbólowe i takie, których zażycie powoduje stan euforii. Niektóre narkotyki działają pobudzająco, wywołując niesamowite doznania, wrażenia wzrokowe, słuchowe i inne. Wszystkie narkotyki klasyczne dłużej zażywane wywołują stan przyzwyczajenia, po prostu stają się konieczne dla organizmu.

W Polsce klasyczna narkomania jest rzadka i nie stanowi większego problemu. Przepisy prawne i sprawna działalność organów MO prawie uniemożliwiają zdobywanie klasycznych narkotyków. Handel narkotykami, który jest na Zachodzie jednym z najintratniejszych procederów przestępczych, praktycznie u nas nie istnieje. Pewna liczba prawdziwych narkomanów jest przeważnie dobrze znana służbie zdrowia, a ich stan ma często związek albo z przebytymi chorobami, albo z wykonywaną pracą i z łatwością dostępu do narkotyków (np. pracownicy służby zdrowia).

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>