TENDENCJA PRZEMIAN

W poprzednich rozdziałach opisano przebieg rozwoju człowieka i czynniki genetyczne oraz środowiskowe, które tym rozwojem kierują. Powstaje jednak pytanie, czy człowiek zawsze wyglądał tak samo, jak również czy obecnie nie ulega już dalszym przemianom. Homo sapiens recens, człowiek współczesny rozumny, ukształtował się w ciągu milionów lat ewolucji grupy zwierząt zwanych Naczelnymi. Wyodrębnienie się istot ludzkich odnosi się do okresu od ok. miliona do pół miliona lat temu. Współczesny człowiek wraz ze swym zróżnicowaniem rasowym występuje co najmniej od kilkunastu tysięcy lat. Jest rzeczą sporną, czy ulega on dalszym istotnym przekształceniom gatunkowym, niewątpliwie jednak nadal trwają dalsze jego przemiany.

Do najbardziej znanych zmian, jakie Stwierdza się systematycznie w czasie poborów do wojska w wielu krajach, należy zwiększanie się wysokości ciała (rys, 13.1), zwłaszcza długości kończyn dolnych (szczególnie goleni). Przyrost ciężaru ciała jest mniejszy niż wysokości, co jest wyrazem procesu leptosomizacji (smuklenia), W ciągu ostatnich kilkuset lat -obserwuje się także proces krótkogłowienia – głowa widziana od góry staje się coraz bardziej okrągła. Wzrasta wielkość twarzy, a także wielkość zębów, zmniejsza się natomiast długość ręki i stopy względem ciała.

Zwiększanie się wielkości ciała i jego ciężaru występuje już u noworodków, natomiast u ludzi dorosłych w wielu krajach europejskich i północnoamerykańskich przyrost wysokości wynosi 0,45-1 cm na 10 lat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>