Narkomania tagged posts

Toksykomania

Pod pojęciem tym rozumiemy zachowanie człowieka, który dla osią– gnięcia określonych wrażeń sięga po środki chemiczne. Najczęściej mamy do czynienia ze zjawiskiem lekomanii, które polega na zażywaniu:, nadmiernej ilości leków, często zupełnie zbędnych albo rzeczywiście przepisanych przez lekarza, albo też dobieranych w sposób samowolny. Są to leki uspokajające, psychotropowe, przeciwbólowe, wreszcie takie, które zażywane w nadmiarze wywołują halucynacje. Ustalenie granicy toksykomanii w wypadku zażywania leków jest trudne w naszej cywilizacji, gdyż normalni ludzie są stopniowo przyzwyczajani nawet przez lekarzy do ogromnych ich ilości.

Czytaj całość