genetyka tagged posts

Wiek kostny

Wiek ten można określić na podstawie analizy obrazu kostnienia na zdjęciu rentgenowskim. Powoduje to zresztą uzasadnione zastrzeżenia, należy bowiem unikać niepotrzebnego napromieniania, które może stać się źródłem mutacji i zaburzeń rozwojowych. Zdjęcia ręki przy zabezpieczeniu gonad są jednak na tyle bezpieczne, że metodę tę stosuje się, szczególnie gdy chodzi o formowanie odrębnych grup pod względem wieku rozwojowego do celów rehabilitacji, korekcji wad postawy ciała itp.

Czytaj całość