Stan zdrowia ludności Polski – kontynuacja

Jeszcze w latach pięćdziesiątych roczna liczba nowych zachorowań na gruźlicę wynosiła ok. 130 tys., z czego 1/3 dotyczyła dzieci. Od roku 1974 gruźlica u dzieci została całkowicie opanowana, a w tymże roku ogólna liczba nowych zachorowań nie przekraczała 27 tys, Z chorób nie- zakaźnych narastającym problemem są nowotwory – w roku 1960 zanotowano 30 tys, nowych zachorowań, a w 1973 już ponad 60 tys.

Chociaż w Polsce nie dysponujemy pełnym rejestrem danych,dotyczących zaburzeń psychicznych, to jednak w ostatnich latach obserwuje się stały, powolny wzrost achorowań, mniejszy, jeśli chodzi o psychozy, wyraźnie natomiast większy w grupie psychonerwic.

Przytoczone przykładowo dane o rozpowszechnieniu chorób i przyczynach zgonów wskazują, że Polska lat siedemdziesiątych pod tym. względem zasadniczo nie różni się od tzw. wysoko rozwiniętych krajów świata, a także, że troska o zdrowie człowieka coraz bardziej przestaje być domeną działania służby zdrowia, a staje się sprawą ogólnospołeczną. Większość przyczyn warunkujących coraz częstsze występowanie chorób układu krążenia, oddechowego, wypadków i urazów mieści się w tym, co nazywamy warunkami zdrowotnymi, leżącymi w zasadzie poza możliwościami bezpośredniego oddziaływania służby zdrowia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>