Stan zdrowia dzieci i młodzieży

Szczególny obraz, odmienny od opisanego dla całej ludności Polski, przedstawia rozpowszechnienie chorób i przyczyny umieralności dzieci i młodzieży, różnicując się dalej w odniesieniu do poszczególnych okresów życia tej części ludności.

Główne przyczyny zachorowań niemowląt (dzieci w pierwszym roku życia) – to choroby układu oddechowego, trawiennego, nerwowego, narządów zmysłów i zakaźne. Stanowią one prawie 3/4 wszystkich przyczyn zgłoszeń do lekarzy (rys. 15.6). Choroby górnych dróg oddecho- wych są najczęstsze wśród niemowląt. Duża liczba niemowląt z chorobami układu trawiennego świadczy o wciąż niezadowalających warunkach higienicznych w otoczeniu dziecka (błędach w żywieniu, niewłaściwym pielęgnowaniu itp.).

Na uwagę zasługuje fakt stosunkowo większej częstości występowania chorób układu oddechowego, układu nerwowego, narządów zmysłów oraz chorób zakaźnych w miastach niż na wsi. Odwrotnie przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o choroby układu trawiennego, choroby alergiczne, zaburzenia w odżywianiu oraz choroby skóry.

Na podobny stan zdrowotny wskazują informacje o przyczynach hospitalizacji. Świadczą one, że najczęstszymi przyczynami leczenia były kolejno – choroby układu oddechowego, trawiennego, nerwowego i narządów zmysłów.

Umieralność niemowląt obniża się systematycznie od wielu lat, a w -ciągu ostatnich dwóch dekad spadek ten był jednym z najbardziej dynamicznych w Europie, Zgony niemowląt spadły z 82,2 na 1000 żywo urodzonych w roku 1955, do 28,6 w roku 1972 (rys. 15.7). Należy zaznaczyć, że tendencję tę obserwowano zarówno w mieście, jak i na wsi. Mimo tak dynamicznego spadku umieralności niemowląt w Polsce jest ona ciągle jeszcze jedną z wyższych w Europie (rys. 15.8).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>