Śledzenie rozwoju dziecka na tle siatki eentylowej

Stosunek ten równy 100 lub wahający się od 95 do 105 jest prawidłowy: gdy jest mniejszy od 95, oznacza to niedowagę, gdy ponad 105 – nadwagę. Kanały rozwoju świadczą także o proporcji między wymiarami ciała. Jeżeli dziecko w danym wieku pod względem wszystkich badanych cech znajdzie się w tym samym kanale (np. wysokość w LP, ciężar w LP, obwód klatki piersiowej w LP, pojemność życiowa płuc w LP itd.), dowodzi to zachowania proporcji (LP-LP-LP-LP). Układ niezgodny natomiast wskazuje na odchylenia od proporcji. Na przykład układ N-LP- -P-LO świadczyłby o wysokości ciała w normie przy dysharmotnii wyrażającej się lekkim przyspieszeniem przyrostów ciężaru ciała, przy przyspieszeniu rozwoju obwodu klatki piersiowej i lekkim opóźnieniu rozwoju pojemności życiowej płuc. Chociaż więc wielkość dwu cech jest tu wyższa od normy, istniejąca dysharmonia skłania do poszukiwania przyczyn w zaburzeniu stosunków ze środowiskiem lub czynnikach chorobowych. Powinien to ustalić lekarz.

Śledzenie rozwoju dziecka na tle siatki eentylowej, aczkolwiek jest znacznym metodycznym postępem, ma wiele zawiłości. W znacznym stopniu usuwa je zastosowanie bardziej nowoczesnej metody skorelowanych cech. Zanim do niej przejdziemy, zastanówmy się jeszcze nad możliwościami śledzenia rozwoju dziecka na tle właściwości ich rodziców, co nawiązuje zarówno do metody tabel, jak i eentylowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>