Ścisła współpraca nauczyciela ze szkolną służbą zdrowia

Nauczyciel ma możliwość długotrwałej obserwacji dziecka w różnych sytuacjach, dzięki czemu może porównać zachowanie ucznia dziś i wczoraj czy przed miesiącem. Tylko nauczyciel ma możliwość porównywania zachowania danego ucznia z zachowaniem jego rówieśników z tej samej klasy. Z tych względów jest on w sytuacji znacznie lepszej niż np, lekarz, a nawet rodzice. Zakres jego oddziaływania będzie zależał od takich czynników, jak jego wiedza o zdrowiu, zdolności obserwacyjne, jego osobowość, stosunek do uczniów itp.

Ścisła współpraca nauczyciela ze szkolną służbą zdrowia polega obok wymiany informacji o stanie zdrowia uczniów na przygotowaniu dzieci do badań lekarskich,, wyrobieniu pozytywnego stosunku do tych badań oraz ich wyników sformułowanych w postaci zaleceń lekarskich.'

Nauczyciel, jeżeli jest dobrym obserwatorem, umie uważnie słuchać i patrzeć, może wykryć wiele oznak złego stanu zdrowia, i to nie dostrzeganych ani przez rodziców, ani przez lekarza. Dziecko, które wykazuje objawy zaburzeń emocjonalnych, bardzo często nie zwraca na siebie uwagi rodziców i lekarzy. Natomiast nauczyciel może zauważyć, że uczeń ten zachowuje się inaczej niż jego koledzy w klasie.

Nauczyciel może też wpływać na zdrowie dziecka za pośrednictwem środowiska szkolnego, składającego się z trzech podstawowych elementów – środowiska fizycznego (budynek szkolny, jego wyposażenie, otoczenie), środowiska ludzkiego (nauczyciele i pozostały personel szkolny, uczniowe) oraz organizacji życia szkolnego, które mogą być w pewnym -stopniu zmieniane przez nauczyciela.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>