Samopoczucie człoweka

Coraz częściej każdy z obywateli w swym życiu powszednim styka się z ludźmi „dziwnymi” – innymi, wymagającymi niekiedy opieki, a zawsze życzliwej tolerancji. Wzrasta więc potrzeba lecznictwa psychiatrycznego. Stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży pozostawia wiele do życzenia. Liczbą uczniów szkół podstawowych wymagających opieki psychologicznej lub wprost psychiatrycznej w dużych miastach określa się oo najmniej na 15-30°/o. W każdej klasie znajdują się uczniowie wymagający pewnej pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej. Czasem zaburzenia zachowania są wyraźne i utrudniają pracę z uczniem, czy nawet pracę z całą klasą. Kiedy indziej są one dyskretne, niezauważalne, niekiedy jednak i one stanowią poważny problem. Nauczyciel jest tym, który na co dzień styka się z różnymi ludzkimi problemami i musi umieć w stosunku do dziecka właściwie postępować. Niekiedy może to być nawet ważniejsze niż pomoc psychologa i lekarza. Natomiast zły, nieodpowiedzialny nauczyciel może znacznie pogorszyć stan psychiczny ucznia, stać się nawet przyczyną dramatycznych decyzji, jak prób samobójczych czy przerwania nauki szkolnej itp.

Na samopoczucie człowieka wielki wpływ wywiera jego stabilizacja filozoficzno-ideologiczna. Oparcie w określonej doktrynie, jasne cele ży- ' ciowe, skonkretyzowane normatywy moralno-etyczne są wytycznymi postępowania. Stwarzają one jednocześnie możliwość przewidywania zachowań innych ludzi wyznających podobne zasady moralne.

Współczesność cechuje kryzys ideologii – dewaluacja doktryn, które nie sprawdziły się w życiu. Wszystko to łącznie nie sprzyja dobremu samopoczuciu. Współczesny człowiek zmienił warunki życia. Praca stała się mniej absorbująca fizycznie, natomiast wymaga większego napięcia psychicznego. Obniżyła się sprawność ruchowa człowieka i wydolności wysiłkowe. Taka sytuacja zdaniem wielu autorów także prowadzi do pogarszania się stanu zdrowia psychicznego. Wysiłek fizyczny, choćby w formie sportu czy turystyki, jest człowiekowi niezbędny, o czym zapominają dorośli. System wychowania niestety eliminuje ćwiczenia fizyczne, a nawet możliwość ruchu dzieci i młodzieży. Praca fizyczna, ruch, sport to elementy, które mogą wpływać na dobre samopoczucie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>