RYTMY BIOLOGICZNE U CZŁOWIEKA CZ. II

Drugim mechanizmem, który miałby powiązania zarówno z wymienionym, jak i z bodźcami dochodzącymi ze środowiska zewnętrznego, miałaby być droga poprzez narządy zmysłów i ośrodkowy układ nerwowy. Pobudzenie podwzgórza (jego rytm jest „ustawiany” już w końcowym okresie rozwoju płodowego), segregowane za pośrednictwem tworu siatkowatego, wpływa na funkcje przysadki i nadnercza. W ten sposób kontrolowana jest cykliczność fizjoiogiczno-biochemicznych funkcji organizmu. Liczne dowody, m.in. oparte na obserwacjach biopotencjałów mózgu, świadczą, że własne biorytmy organizmu pojawiają się u niemowlęcia w drugim trymestrze (ok. połowy roku).

Jak już wspomniano przy okazji rozważań nad porą roku dojrzewania (p. rys. 9.44), być może część biorytmów pochodzenia zarówno endo- jak i egzogennego dziecko przejmuje od matki w okresie rozwoju płodowego.

Wśród wyodrębnionych dotychczas rytmów biologicznych znane są rytmy krótkotrwałe, trwające ułamek sekundy, jak te, które występują w postaci wyładowań elektrycznych w układzie nerwowym. Znane są także rytmy znacznie dłuższe, kilkuletnie. U sportowców znany jest czteroletni rytm pojawiania się wysokiej formy. U niektórych sportowców zbiega się on z parzystym rokiem olimpiad, u innych nie i dlatego mimo bicia rekordów świata na innych imprezach, zazwyczaj nie zdobywają oni laurów olimpijskich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>