Rytmika sezonowa – ciąg dalszy

Powiązania z sezonem roku są złożone. Świadczy o tym m.in. fakt, że najcięższe noworodki rodzą się w czerwcu i lipcu, najlżejsze w grudniu i styczniu. Może to być wpływ niedoborów pokarmowych w ostatnich miesiącach ciąży, szczególnie witamin. Jednak trudniej wytłumaczyć, dlaczego wyższy poziom inteligencji (w późniejszym wieku) cechuje dzieci urodzone od lipca do października, a najniższy od grudnia do kwietnia (rys. 12.3). Zjawisko to jest wiązane z dobrymi warunkami zdrowotnymi w miesiącach, w których rodzą się dzieci o najwyższym II, a jak wiadomo, warunki żywieniowe i higieniczne pierwszych miesięcy potomstwa oraz występowa- nie czynników zdrowotnych w różnych porach roku po urodzeniu mają olbrzymie znaczenie dla rozwoju układu nerwowego i jego funkcji.

Także proporcja rodzących się chłopców do dziewcząt jest zmienna w różnych porach roku. Najwięcej żywych chłopców rodzi się zimą, najmniej latem. Intensywność biorytmów wraz z wiekiem maleje (p. rys. 6.13), co może wskazywać na osłabienie bądź reakcji na sezonowe bodźce środowiska, bądź roli czynników endogennych.

Ciekawe są jednak mechanizmy przekazywania pewnych rytmów. Istnieje na ogół zgodność pory roku dojrzewania córek z porą roku dojrzewania ich matek, jak również pory roku urodzenia i dojrzewania płciowego danej kobiety. Nasuwa to myśl o istnieniu pewnego modułu czasowego wspólnego dla cyklu sezonowo-miesięcznego matki i córki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>