Rytmika okołomiesięczna

Okołomiesięczne okresy dobrego i pogorszonego samopoczucia są wdaściwe nie tylko kobietom, lecz i mężczyznom. Istnieje więc u człowieka 33-dniowy cykl intelektualny, 28-dniowy cykl psychiczny, 23-dnio- wy cykl fizyczny. Najbardziej jednak znany jest miesięczny cykl płodności u kobiet. Zaledwie u kilkunastu procent kobiet jest on zgodny z miesiącem księżycowym – trwa 28 dni. U ok, 30% waha się od 26 do 29 dni, u 90% od 23 do 41 dni.

Kompletny cykl mentruacyjny u kobiet prowadzi do wydania zdolnego do zapłodnienia jaja. Pewna jednak liczba cyklów (do 21 r.ż. ok. połowy, po 26 r.ż. 10 do 20%) bywa niekompletna, tj: bez jajeczkowania (bezowulacyjna), aczkolwiek kończy się krwawieniem miesięcznym.

W początkowej fazie cyklu, trwającej 10 do 15 dni, pod wpływem hormonu zwanego folikulostymuliną (FSH – rys. 12.4) w jajniku dojrzewa tzw. pęcherzyk Graafa otaczający jajo. Rozpoczyna cxn wydzielanie estrogenów pobudzających do rozrostu błonę śluzową macicy. Rozrost ten sprzyja zagnieżdżeniu jaja. Około 14 dnia cyklu pod wpływem hormonu luteinizującego (LH) następuje jajeczkowanie: jajo opuszcza pęknięty pęcherzyk Graafa i przesuwa się przez jajowód, zdążając w kierunku macicy. Pęcherzyk Graafa przekształca się wówczas w ciałko żółte (rys. 12.5), które pod działaniem FSK i prolaktyny (hormonu płata przedniego przysadki) wydziela hormon progesteron, wywołujący dalsze zmiany w błonie śluzowej macicy, konieczne do zagnieżdżenia jaja, jeżeli zostanie ono zapłodnione.

Jeżeli nie dojdzie do zapłodnienia jaja przez plemnik, ok. 28 dnia ciałko żółte zanika, a błona śluzowa macicy złuszcza się, powodując kilkudniowe krwawienie miesięczne (menses, menstruację). Moment ten jest jednocześnie punktem wyjścia następnego cyklu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>