Rytmika okołodobowa – kontynuacja

Istnieją jednakże osobnicze różnice pod względem pory dnia, w której ludzie podejmują najchętniej pracę. Zależy to od stopnia pobudzenia układu nerwowego. Najniższa jest częstość rytmu biopotencjałów mózgu w godzinach 4-6 nad ranem, najdłuższy jest wówczas czas reakcji prostej. Poziom wapnia spada od godziny 6 rano do północy, w nocy wzrasta. W nocy obniża się także aktywność układu krążenia i ciśnienie krwi, nawet jeżeli nie śpimy. Okołodobowe wahania mają również takie cechy, wysiłków (A) oraz wahania liczby po- pełnianych błędów w pracy (B) (wg

Martina i Sa llera, 1962) jak stężenie hemoglobiny czy liczba krwinek białych we krwi. Stężenie hemoglobiny jest najmniejsze o 17-20, największe o 11-13, liczba leukocytów jest najmniejsza ok. 11-14, a zwiększa się o 17-20. Stężenie adrenaliny, ważnej dla wielu procesów życiowych, jest najniższe ok. godziny 18, najwyższe ok, 9 rano.

Z powodu różnego tempa omówionych zmian, a szczególnie różnych pór narastania pobudzenia układu nerwowego, jedni ludzie na skutek rzeczywistych przesłanek lub subiektywnego odczucia łatwiej podejmują pracę w godzinach porannych, a inni w popółudniowych. Ci, którzy chętniej pracują rano, charakteryzują się wyższym poziomem wzbudzenia i dlatego szybciej w ciągu dnia osiągają zdolność do najefektywniejszej pracy. Osoby charakteryzujące się niższym stopniem wzbudzenia uzyskują konieczny jego poziom dopiero po południu, gdy u tych pierwszych następuje już regresja efektywności. Większość ludzi wykazuje zarówno gotowość, jak i zdolność do pracy wyższą rano niż po południu. Cechuje to ludzi o bardziej introwertycznym usposobieniu, natomiast ekstrawertycy są bardziej predysponowani do pracy po południu.

Szczególną rolę odgrywa tu praca wykonywana w nocy. Przy takiej samej częstości skurczów serca praca taka wymaga z reguły wyższego zużycia tlenu. W nocy zwiększa się przy tyra zakres wahap prądów czynnościowych mięśni przy pokonywaniu takiego samego oporu jak w ciągu dnia. Wskazuje to na zaangażowanie większej liczby jednostek moto- rycznych, a więc tłumaczy wyższe zużycie energii w czasie pracy w nocy przy takim samym jej natężeniu i czasie trwania (a więc rozwijania takiej samej siły mięśniowej). Wiąże się to zapewne z zaburzeniem w czasie pracy nocnej koordynacji ruchów. W skutkach praca nocna jest wolniejsza i mniej efektywna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>