Rozwój popędu seksualnego

Popęd seksualny jest zjawiskiem złożonym. Na zachowanie seksualne wpływa bardzo Wiele różnych czynników i ostatecznie jest ono wypadkową różnych wpływów. U człowieka jest to również zależne od wielu wpływów pozabiologicznych: od obyczajowości, poglądów religijnych czy filozoficznych, od sytuacji społecznej itp.

W realizacji zachowania seksualnego możemy wyróżnić dwie zasadnicze potrzeby. Jedną jest potrzeba rozładowania napięcia seksualnego, czyli potrzeba odbywania stosunków płciowych, przeżywania orgazmu. Drugą jest potrzeba posiadania kogoś bliskiego, kogoś kochanego, pragnienie, by być kochanym. Tę drugą określamy jako potrzebę więzi uczuciowej. Zachowanie seksualne jest modyfikowane także wielu innymi wpływami, o mniejszym znaczeniu.

Dwa komponenty popędu seksualnego rozwijają się niezależnie od siebie i mają inne uwarunkowania. Dopiero w okresie młodzieńczym następuje ich integracja i jeżeli jeden obiekt zaspokaja obie potrzeby, mówić możemy o dojrzalej osobowości, zintegrowanej pod względem erotycznym.

Potrzeba więzi uczuciowej jest zjawiskiem pojawiającym się bardzo wcześnie. Już niemowlę uczy się kochać, uczy się przywiązywać do osoby bliskiej – w tym wypadku i na tym etapie – do matki. Jeżeli dziecko wychowuje matka, to w okresie pierwszych miesięcy życia uczy się ono ją poznawać, potem zaczyna okazywać jej przywiązanie, które będzie jego najsilniejszym uczuciem aż do wczesnej fazy dojrzewania. Odwrotnie – jeżeli dziecko wychowuje się poza rodziną i nie ma jed- nej osoby, która by je pielęgnowała, która mogłaby stać się obiektem więzi, to potrzeba, umiejętność kochania może się w ogóle nie wykształcić. Może powstać sytuacja, że człowiek nigdy w przyszłości nie będzie zdolny do silnego związku z innym człowiekiem i wyrośnie z niego -osobnik niezdolny do miłości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>