Rozwój popędu seksualnego – dalszy opis

Wynika z tego, że pierwsze lata życia są bardzo ważne dla rozwoju erotycznego i wychowania seksualnego. W okresie dojrzewania matka przestaje być jedynym obiektem miłości, pojawia się przyjaźń z osobnikami własnej płci. Więź ta zazwyczaj nie jest tak silna jak z matką, odgrywa jednak nadal ważną rolę rozwojową, jest dalszym „treningiem uczuciowym”, przygotowaniem do dalszej fazy rozwoju, kiedy to pojawia się miłość heteroseksualna.

Zarówno więź uczuciowa z matką, jak i przyjaźnie z rówieśnikami nie mają zazwyczaj w tym czasie związku z popędem seksualnym sensu stricto. Dopiero w ostatniej fazie rozwoju uczuciowego pojawia się element seksu, dążność do zbliżenia seksualnego, chęć wspólnego rozładowywania napięcia.

Potrzeba rozładowania napięcia seksualnego uwarunkowana jest rozwojem, dojrzewaniem biologicznym. Odpowiedzialne są za to hormony płciowe, zwłaszcza androgeny. Do okresu dojrzewania dzieci nie odczuwają napięcia seksualnego,, nie są zdolne do przeżywania orgazmu. Dojrzewanie seksualne inaczej przebiega u chłopców, inaczej u dziewcząt.

W okresie dojrzewania (p. rozdz. 11) następuje szybki rozwój narządów płciowych. Rozrastają się prącie, moszna, co jest wynikiem wew- nątrzwydzielniczego działania jąder. Następuje erotyzacja niektórych ośrodków centralnego układu nerwowego, uwrażliwienie receptorów skóry i błony śluzowej okolic erotogennych (u chłopców przede wszystkim prącia). Pojawiają się częste wzwody, a w dalszej fazie dojrzewania emisja płynu nasiennego, tzw. polucja. W tym czasie chłopcy podlegają bardzo silnemu napięciu seksualnemu, które niestety jest tylko w nieznacznym stopniu regulowane hamującym działaniem kory mózgu. Chłopcy podniecają się bardzo łatwo, doznają częstszych wzwodów prącia, przy czym podniecenie to nie musi być wywoływane swoistymi bodźcami erotycznymi, Wzwody występują w czasie snu, w czasie siedzenia w klasie, w czasie uprawiania sportu, kąpieli itp. Jest to okres jakby podkorowej, autonomicznej pobudliwości seksualnej.

Warto przypomnieć, że wiek, w jakim chłopcy przeżywają to wzmożone i słabo kontrolowane napięcie seksualne, jest bardzo różny w związku z indywidualnie zróżnicowanym przebiegiem dojrzewania badań wynika, że w naszym kraju chłopcy miejscy przeżywają to między 12 a 15 r.ż., wiejscy zaś 1-2 lata później. Należy zaznaczyć, że napięcie to jest u różnych chłopców różnie nasilone. Są tacy, którzy > nie zaznają spokoju, jeżeli nie dokonają kilku rozładowań napięcia dziennie, inni odczuwają potrzebę rozładowania się nie częściej niż raz na kilka tygodni czy miesięcy. I tak już pozostanie – indywidualne różnice w nasileniu napięcia seksualnego u mężczyzn i kobiet są przez całe życie bardzo duże i jak wiadomo, odgrywają wielką rolę w tzw. doborze biologicznym w małżeństwie.

Osiąganie dojrzałości seksualnej przez osoby niedojrzałe psychicznie

Dojrzewanie seksualne chłopców, pojawienie się potrzeby rozładowania napięcia wyprzedzają znacznie osiąganie dojrzałości psychicznej. Powstaje więc sytuacja, w której potrzeby seksualne odczuwają (i to wyjątkowo gwałtownie) ludzie niedojrzali do podejmowania rozsądnych i społecznie akceptowanych form aktywności seksualnej.

Chłopcy w tym okresie podejmują różne formy aktywności, najczęściej uprawiając onanizm. Pierwszym doświadczeniom seksualnym towarzyszą różne, często przypadkowe okoliczności, warunkujące niekiedy nieprawidłowe upodobania. Chłopcy, którzy dokonują rozłado wania napięcia pod wpływem silnych, nie kontrolowanych przez czynniki korowe bodźców biologicznych, mogą łatwo wyrabiać u siebie szkodliwe odruchy warunkowe. Taki jest mechanizm powstawania znacznej części patologii seksualnej. Jeżeli chłopiec mający częste, a w każdym razie absorbujące wzwody, przeżyje orgazm w jakichś przypadkowych okolicznościach, może dążyć do przeżycia czegoś podobnego w podobnych sytuacjach. W ten sposób może następować wyrobienie odruchu warunkowego. Konkretnie można tu zacytować przypadek z poradni seksuologicznej: wcześnie i gwałtownie dojrzewający seksualnie chłopiec, mający mgliste inofrmacje o życiu seksualnym (wady w uświadomieniu) po raz pierwszy w życiu doznał wzwodu i orgazmu tłocząc się z grupą młodzieży pod estradą na placu publicznym w czasie występów zespołu młodzieżowego. Następnego dnia już celowo udał się w podobne miejsce i ocierał się o ludzi w tłoku, aż wywołał u siebie orgazm. Od tego czasu codziennie starał się w tramwaju czy w innej sprzyjającej sytuacji przeżywać analogicznie rozładowanie napięcia. Była to zasadnicza forma aktywności seksualnej tego chłopca i nie miał on ani chęci, ani możliwości, by podjąć inną, bardziej normalną aktywność.

Osiąganie dojrzałości seksualnej przez osoby niedojrzałe psychicznie jest zjawiskiem groźnym, na tym jednak nie kończą się dylematy współczesnego dojrzewania w naszej cywilizacji. By móc realizować w sposób społecznie akceptowany współżycie seksualne, trzeba osiągać dojrzałość psychiczną i społeczną, a wedle obowiązujących oficjalnie zasad zawrzeć związek małżeński. Dojrzałość społeczną młodzież oczywiście osiąga w różnym wieku, zależy to m.in. od warunków środowiskowych, aspiracji zawodowych itp., nie osiąga jej jednak wcześniej niż 18-24 r.ż. Powstaje więc problem, jak radzić sobie z zaspokajaniem popędu przez niebagatelny okres od 13-14 do 18-24 r.ż., kiedy to dopiero można realizować popęd zgodnie z normami obyczajowymi.

Rozszczepianie dojrzewania na różne komponenty w różnym czasie osiągane jest wytworem naszej cywilizacji. Akceleracja rozwoju (p. rozdz. 14) powoduje wcześniejsze dojrzewanie biologiczne, zaś warunki życia, coraz wyższy poziom techniki, coraz bardziej złożone zadania stojące przed współczesnym człowiekiem powodują wydłużanie się okresu przygotowania do zawodu, a więc opóźniają dojrzałość społeczną. Ta niezgodność jest poważnym, choć często nie dostrzeganym dylematem naszej cywilizacji. '

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>