Przyrządy i technika wykonywania pomiarów

Poza dokonanymi już zastrzeżeniami co do tolerancji wieku (a więc daty badań) i pory dnia należy jeszcze wspomnieć o dwóch podstawowych wymogach:

– 1) kwalifikacjach prowadzących badania oraz

– 2) warunkach wykonania badań (higiena, przyrządy, technika).

Mówiąc o kwalifikacjach należy mieć na uwadze fachowe przygotowanie osób prowadzących badania (pomiary, testy itp.). Poniżej opisana jest technika wykonania, która musi być ściśle przestrzegana. Aby jednak tak było, badający musi zapoznać się z podstawowymi elementami budowy ciała człowieka, krótko omówionymi w poprzednich rozdziałach. Odpowiednie informacje znaleźć też można w każdym podręczniku anatomii. Istotne jest jednak i to, aby poszczególne badania dzieci (w wypadku pomiarów okresowych) wykonywała ta sama osoba. Nawet bowiem między dobrze przygotowanymi fachowo osobami istnieją pewne indywidualne różnice. Dla wysokości ciała wynoszą one do 0,5 cm, dla ciężaru nie powinno być ich wcale, dla pomiarów obwodów nie większe niż 0,5 cm, dla pomiarów szerokościowych nie większe niż 2-3 mm. Przy pomiarach nasad kości długich dopuszcza się „błąd” 1 mm. Ten „błąd” jest w gruncie rzeczy indywidualną różnicą w sposobie mierzenia i ustawienia badanego. Rzeczywistych błędów bowiem nie wolno tolerować i dwa kolejne pomiary na tej samej osobie wykonane w krótkim czasie (poniżej godziny) nie powinny się różnić między sobą ani o milimetr, o ile przez ten czas badany nie zmienił swych właściwości (posiłek lub wypróżnienie, wysiłek itp.). .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>