Przyrządy i technika wykonywania pomiarów cz. II

Ważne jest także zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych pomieszczenia, w którym wykonywane są badania, musi więc ono być czyste, przyrządy dezynfekowane (szczególnie, jeśli dostrzeżemy u badanego jakąś wysypkę lub ma on gorączkę). W pomieszczeniu do badań musi być utrzymana właściwa temperatura (odpowiednio do rozebrania się badanych), co pewien czas jednak (szczególnie przy pomiarach fizjologicznych czy psychomotorycznych) konieczne jest jego wietrzenie.

Wreszcie trzeba posługiwać się odpowiednim instrumentem (przyrządy antropometryczne i inne) i techniką. Badany musi przyjąć odpowiednią pozycję, zwaną antropometryczną, chyba że instrukcja wymaga innego ułożenia ciała.

Pozycja antropometryczna polega na swobodnym wyprostowaniu ciała w pozycji stojącej, ze stopami złączonymi, kończynami górnymi wyciągniętymi wzdłuż tułowia i dłońmi odwróconymi ku udom. Głowa ustawiona jest prosto, tak aby dolny brzeg lewego oczodołu oraz dolne brzegi otworów słuchowych zewnętrznych ułożone były w poziomej płaszczyźnie, którą nazywamy poziomą frankfurcką (od nazwy miasta, w której zawarto porozumienie w tej sprawie). Takie ustawienie głowy zazwyczaj przyjmuje człowiek patrzący na daleki horyzont. Plecy powinny być swobodnie wyprostowane, jednak nie napięte. W czasie wszystkich badań dziecko powinno być rozebrane, co najwyżej w elastycznych spodenkach kąpielowych lub gimnastycznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>