Przypadki masowych zatruć pokarmowych

Największą liczebnie grupę w tym wieku stanowią choroby górnych dróg oddechowych, przewlekłe zapalenie zatok przynosowych, nieżyty / ostre i przewlekłe górnych dróg oddechowych, przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych. Są one główną przyczyną absencji dzieci i młodzieży, zwłaszcza w szkołach.

Choroby zakaźne są głównie rozpowszechnione wśród najstarszych grup przedszkolnych i uczniów niższych klas szkół podstawowych. O wiele mniejsza jest zapadalność na te choroby wśród młodzieży. Podobnie jak w innych grupach wieku obserwuje się obecnie sukcesywne obniżanie zapadalności na choroby zakaźne, szczególnie na te, przeciw którym prowadzone są szczepienia ochronne (błonica, krztusiec, tężec, choroba Heinego-Medina i inne).

Natomiast w dalszym ciągu, zwłaszcza wśród uczniów, wysoka jest zapadalność na grypę i choroby „przeziębieniowe”, zakaźne zapalenie wątroby oraz nagminne zapalenie ślinianek przyusznych, a ponadto wśród dzieci młodszych – na ospę wietrzną, różyczkę, płonicę, odrę.

Zdarzają się ponadto przypadki masowych zatruć pokarmowych, związanych z niewłaściwymi warunkami higienicznymi, w jakich jest prowadzone dożywianie lub żywienie zbiorowe w placówkach dla dzieci i młodzieży.

W ostatnich latach bardzo zmniejszyła się liczba zachorowań na gruźlicę. Spadek ten w ciągu niespełna dziesięciolecia, w latach sześćdziesiątych, był 20-krotny w grupie wieku 5-9 lat, 12-krotny w wieku 1-14 lat i prawie 4-krotny w wieku 15-19 lat, co związane było przede wszystkim z uodpornieniem dzieci i młodzieży za pomocą szczepionek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>