Przyczyna nerwicy

Bywa, że nerwica jest wynikiem nadmiernych w stosunku do możliwości aspiracji. Trzeba wtedy użej pracy, by przekonać, że zawód np. robotnika jest również ważny i zaszczytny jak wyższe studia (zresztą nieosiągalne przecież dla niezdolnych). Analogicznie, gdy źródłem nerwicy są kompleksy związane z urodą, wysokością ciała, opóźnionym dojrzewaniem, kalectwem itp., pozostaje jako jedyna metoda przekonanie pacjentów, że nie jest to problem na tyle istotny, by nim się tak bardzo przejmować.

Niekiedy sprawa jest bardziej złożona. Istnieją ludzie którzy w swoim zachowaniu mają cechy powszechnie drażniące otoczenie, ludzie, których nikt nie lubi. Bywa, że są oni jednak towarzyscy i zależy im na akceptacji środowiska. I wtedy rzecz może polegać na próbie rehabilitacji, na zmianie zachowania, na świadomej eliminacji cech charakteru drażniących otoczenie. Jest to już działanie sensu stricto wychowawcze.

Do tej pory mówiliśmy o metodach leczenia polegających na osobistym oddziaływaniu terapeuty na pacjenta głównie metodami werbalnymi (przez tłumaczenie). Nie mniej ważne jest oddziaływanie środowiskowe, zwane niekiedy socjoterapią. Polega ono na tworzeniu mniej lub bardziej sztucznie środowiska terapeutycznego. Jeżeli nerwica jest wynikiem poczucia odrzucenia, samotności, braku realizacji swoich dążeń, to wprowadzenie pacjenta do grupy rówieśniczej, w której byłby akceptowany, może wiele dla niego znaczyć. Niekiedy jest to po prostu wprowadzenie do już istniejącej grupy młodzieżowej (np. drużyny czy zastępu harcerskiego), innym razem jest to działanie od początku do końca sterowane i nosi cechy psycho- i socjoterapii grupowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>