Przewlekle choroby zakaźne

Gruźlica. Jest to choroba wywołana przez prątek gruźlicy i może praktycznie powodować zmiany chorobowe we wszystkich tkankach i narządach. Najczęstsza jest gruźlica układu oddechowego, rzadsza układu nerwowego (gruźlica mózgu i opon), kości i stawów, przewodu pokarmowego, a także skóry.

Prątek gruźlicy jest drobnoustrojem stosunkowo odpornym na działanie środowiska fizycznego: zakażenie następuje na drodze oddechowej (zakażenie kropelkowe) albo pokarmowej. Do organizmu małych dzieci drobnoustroje dostają się najczęściej wraz z mlekiem zakażonych krów.

Przebieg tej choroby jest powolny, a objawy w pierwszej fazie nietypowe. Bywa jednak przebieg gwałtowny i bardzo ostry, kończący się zgonem po upływie niewielu tygodni (gruźlica rozsiana – tzw. kiedyś ,.galopujące suchoty płuc”).

W drugiej połowie wieku XIX i w pierwszych dziesiątkach lat wieku XX, zwłaszcza w miastach, wśród ludzi żyjących w ciężkich warun- , kach przy niskim poziomie higieny gruźlica była chorobą dość powszechną. Była ona praktycznie nieuleczalna, a kosztowne i długotrwałe działanie lekarskie sprowadzało się do podnoszenia odporności nieswoistej, klimatoterapii i stwarzania optymalnych warunków organizmowi, który sam sobie z chorobą radził.

Obecnie w Polsce gruźlica jako przyczyna zgonów znajduje się na odległym miejscu, gdyż po pierwsze, wynaleziono skuteczne leki hamujące rozwój bakterii w ustroju – antybiotyki, z których pierwszym była streptomycyna, a po drugie, szczepienia przeciwgruźlicze okazały się niebywale skuteczne. Niektóre postacie gruźlicy, jak: rozsiana gruźlica płuc, gruźlica kości i układu nerwowego (zapalenie opon mózgowych), praktycznie są już nie spotykane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>