Przewidywanie wielkości osobnika dorosłego

Wielokroć rodzice są ciekawi, jakim będzie dziecko, gdy osiągnie ich wiek. Przewidywanie takie jest nieco utrudnione, należy bowiem brać pod uwagę nie tylko przesłanki genetyczne, lecz i możliwość wpływów środowiska, co jest po trosze zależne od samych rodziców (

W pewnym stopniu wielkość tę można przewidzieć posługując się nomogramami dla chłopców (rys. 20) i dziewcząt (rys. 21) w sposób na- podręcznikach ortopedii, wykracza to jednak poza ramy niniejszego podręcznika. Badanie gibkości kręgosłupa, element bardzo ważny w postawie, opisano przy badaniach psychomotorycznych, Zbyt mała gibkość może być niepokojąca, podobnie jak zbyt duża, grożąca formowaniem się wad postawy. Utrwalenie bocznych krzywizn kręgosłupa (skolioz) określamy w stopniach:

– I stopień = skrzywienie kręgosłupa zostaje wyrównane przy aktywnym wyproście, tj. badany sam potrafi świadomie wyrównać skrzywienie, gdy wytłumaczymy mu, jak ma się trzymać, lub na skutek samokontroli w lustrze.

– II stopień = skrzywienie ulega likwidacji przy ułożeniu badanego w pozycji leżącej na brzuchu.

– III stopień = skrzywienie zostaje wyrównane przy zwisie nie podpartym na drabinkach, a więc gdy badany całym ciężarem ciała zwisa na symetrycznie ułożonych kończynach górnych wyprostowanych w stawach łokciowych.

– IV stopień = we wszystkich powyższych próbach skrzywienie nie wyrównuje się.

Silniejsze utrwalenie skoliozy rokuje mniejszą możliwość jej usunięcia i wynga współpracy z lekarzem i wychowawcą fizycznym. Prostą metodę oceny asymetrii pleców i ustawienia łopatek pokazuje rys, 25. Badany pochyla się i wówczas obserwujemy symetrię linii ple- plecy nę ukształtowania pleców ców. Asymetrię tułowia i istnienie krzywizn kręgosłupa można wykryć także przez obserwację kątów, jakie tworzą opuszczone swobodnie ręce z bocznym profilem tułowia – zmiana ukształtowania tych kątów świadczy o asymetrii tułowia.

W razie stwierdzenia wady postawy niezależnie od oddania dziecka pod opiekę poradni ortopedycznej lub rehabilitacyjnej istotne jest przypilnowanie przez nauczyciela, aby dziecko symetrycznie siedziało w ławce, nie nosiło teczki tylko w jednej ręce itd. W porozumieniu z wychowawcą fizycznym można nawet wskazać dziecku, jak powinno siadać czy nosić teczkę, aby obciążać mięśnie mogące przeciwstawić się istniejącej wadzie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>