Przejawy zainteresowań seksualnych – uświadomienie

Od najwcześniejszego okresu życia dzieci cechuje znaczna ciekawość otaczającego świata, a trochę później ciekawość ta dotyczy także i spraw związanych z ciałem ludzkim. Jest' to zjawisko zupełnie naturalne i nie powinno budzić ze strony rodziców i wychowawców ani niepokoju czy zakłopotania, ani tym bardziej wywoływać represji. Tak jednak jest, że problemy te z przyczyn może historycznie uzasadnionych, ale na pewno niejasnych dla wychowanków wciąż jeszcze są traktowane jako swoiste tabu.

Sposób reakcji otoczenia na zainteresowania seksualne dziecka jest o tyle ważny, że od tego zależy w przyszłości jego stosunek do problematyki’seksualnej. Był stereotyp myślenia, wywodzący się z wczesnego chrystianizmu, że wszystko, co wiąże się z seksem (poza prokreacją), jest grzeszne i niemoralne, niegodne człowieka myślącego. Chcielibyśmy, by współczesny człowiek miał do seksu stosunek pozytywny, by widząc w nim piękno i szanując go, starał się wynieść z tej sfery życia jak najwięcej korzyści przy uznaniu oczywiście normatywów obyczajowych. Dlatego postulujemy od pierwszych pytań dziecka rzeczową i pozytywną atmosferę dialogu. Dziecko powinno otrzymywać odpowiedzi na jego miarę, proste i zrozumiale. Za stawianie pytań nigdy nie powinno być karcone, a odpowiedź „dowiesz się jak dorośniesz” powinna należeć już do historii.

Uświadomienie małego dziecka powinno być dziełem rodziców, zaś w wieku szkolnym może już być potrzebna wiedza, której rodzice nie posiadają i którą zapewnić musi szkoła. Uświadomienie seksualne w szkole powinno być integralną częścią nauki o człowieku. Specjalne pogadanki,, spotkania z lekarzem czy innym prelegentem to tylko uzupełnienie programu szkoły i tylko w ostateczności, jeżeli już w żaden sposób nauczyciele nie są. w stanie realizować programu w tym zakresie, mogą spełniać poważniejsze zadanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>