Przeciętne trwanie życia

Pośrednio o zdrowiu ludności świadczą dane dotyczące przeciętnego trwania życia. Chociaż wszystko wskazuje na to, że potencjalna długość życia człowieka dawniej, nawet w prahistorii, była podobna do dzisiejszej, to jednak szansa długiego życia w przeszłości była znacznie mniejsza. Szacuje się np. że w Grecji w epoce brązu człowiek żył przeciętnie ok. 18 lat, w wiekach średnich w Anglii ok. 35 lat, w połowie dziewiętnastego wieku w Anglii prawie 41 lat, a obecnie w krajach rozwiniętych osiąga ponad 70 lat (rys. 15.15). '

W ostatnim stuleciu w społeczeństwach krajów rozwiniętych nastąpił stały i prawie nieprzerwany spadek umieralności w okresie niemowlęcym, dzieciństwie i młodości, przede wszystkim dzięki zwalczaniu niedoborów pokarmowych i chorób zakaźnych. Stąd na całym święcie przedłużanie się przeciętnego trwania życia uważane jest za jeden z wykładników opanowania chorób w społeczeństwie, jako ilościowy wyraz poprawy ogólnego stanu zdrowia ludności, zmniejszenia umieralności dzieci, głównie niemowląt. Natomiast umieralność ludzi starych zmniejszyła się niewiele lub wcale. I tak np. o ile spodziewana długość dalszego życia człowieka w wieku 65 lat wynosiła na początku naszego wieku ok. 12 lat, to w roku 1963 zaledwie 2 lata więcej.

W naszych czasach istnieje duże zróżnicowanie przeciętnego dalszego trwania życia w poszczególnych regionach i krajach, podobnie jak duże jest zróżnicowanie umieralności niemowląt, dzieci i młodzieży. I tak np. noworodek płci męskiej urodzony w latach sześćdziesiątych na szanse przeżyć niewiele ponad 32 lata w Górnej Wolcie, 51,6 lat w Egipcie, 66,8 – Austrii, 68,3 w NRD {tab. 15.3).

W Polsce podobnie jak i w innych krajach europejskich długość życia zwiększyła się. O ile np. w latach 1931-1932 noworodek miał szansę przeżyć przeciętnie 49,8 lat, to już w latach pięćdziesiątych 61,5 lat, a w latach 1965-1966 prawie 70 lat. A więc w ciągu 34 lat przeciętny okres życia przedłużył się w Polsce o ponad 20 lat. Znacznie natomiast mniej przedłużyło się przeciętne trwanie życia w starszych grupach wieku. W wieku lat 20 w analogicznym okresie przedłużenie to nie osiągnęło nawet 10 lat (tab. 15.4).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>