Proces wychowania zdrowotnego

Wychowanie zdrowotne stanowi pogranicze pedagogiki i medycyny i .jeśli ma być skuteczne, musi opierać się na działaniu ludzi posiadających odpowiednie ku temu kwalifikacje.

Nauczyciel czy wychowawca w szkole i przedszkolu ma odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności pedagogicznych, umożliwiających realizowanie procesu wychowania. Jednakże do wychowania zdrowotnego niezbędna jest także pewna wiedza o zdrowiu. Stąd wiodącą rolę powinni odgrywać nauczyciele biologii i nauczyciele wychowania fizycznego, a współuczestniczyć w różnym stopniu i zakresie wszyscy nauczyciele i cały personel szkolny.

Poza nauczycielem dużą rolę odgrywa personel służby zdrowia – lekarz i pielęgniarka szkolna, którzy z racji swoich zajęć na terenie szkoły oraz fachowego wykształcenia medycznego oddziałują wychowawczo na swoich podopiecznych. .

W procesie wychowania zdrowotnego może brać udział nawet personel pomocniczy szkolny, ponieważ jego kontakty z dziećmi są bardzo bezpośrednie, stosunkowo częste, stwarzające dogodne sytuacje do działania wychowawczego w ogóle, a do wychowania zdrowotnego w szczególności.

W całym systemie szkolnym nie ma jednak osoby bardziej powołanej do skutecznego udziału w kształtowaniu zdrowia dzieci i młodzieży niż nauczyciel wychowawca. Może on także odgrywać wyjątkową rolę w ochronie zdrowia uczniów, bowiem tylko przy jego entuzjazmie, zainteresowaniu i zrozumieniu wychowanie zdrowotne może być pomyślnie realizowane. Natomiast bez jego udziału jest to praktycznie niemożliwe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>