Potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży cz. II

Rozbudzenie i utrwalenie względnych potrzeb zdrowotnych ma podstawowe znaczenie dla samoochrony zdrowia przez jednostkę, szczególnie jeśli jest wzmocnione odpowiednią motywacją, która stanowi o sile działania w ochronie własnego zdrowia.

W życiu dzieci i młodzieży istnieje jednak wiele sytuacji, w których zabiegi zdrowotne nie muszą odbywać się z udziałem świadomości, ale wręcz przeciwnie, znacznie lepsze jest raczej zautomatyzowane reagowanie, zachowanie odruchowe w postaci nawyków i przyzwyczajeń. Codziennie każdy styka się z niezliczonymi różnorodnymi sytuacjami mającymi znaczenie zdrowotne, zwłaszcza takimi, które często się powtarzają, toteż świadome reagowanie na nie byłoby zbyt męczące. Mycie rąk przed jedzeniem czy po wyjściu z ubikacji, czesanie się, mycie zębów, czyszczenie odzieży itp. to najprostsze przykłady czynności, dla których zasadnicze znaczenie mają nawyki.

Mimo że nawyki stanowią na ogół umiejętności proste, w odniesieniu np. do wieku przedszkolnego sprowadzające się głównie do samoobsługi (mycie rąk, zębów, samodzielne jedzenie, ubieranie się, załatwianie potrzeb fizjologicznych itp.), to jednak nieprzyswojenie sobie tych umiejętności we właściwym stopniu uniemożliwia wyrabianie określonych nawyków. W starszym wieku z kolei ważne znaczenie mają umiejętności związane z pomocą w nagłych wypadkach,

W aktywnym działaniu zmierzającym do ochrony zdrowia własnego i cudzego dużą rolę odgrywa określony stosunek do zdrowia, opierający się nie tylko na wiedzy, ale także na własnych doświadczeniach i przeżyciach. Postawy te mogą być bardzo różne, poczynając od takich, w których zdrowie jest zupełnie lekceważone, a kończąc na skrajnie przeczulonych, charakteryzujących się nadmierną, nieuzasadnioną troską o zdrowie.

W czasie pobytu w przedszkolu, a później w szkole uczeń stopniowo w coraz większym zakresie powinien umieć świadomie i aktywnie chronić zdrowie nie tylko własne, ale i cudze dzięki temu, że doszedłszy do końca edukacji przyswoił sobie podstawowe wiadomości z zakresu nauki o człowieku, poznał indywidualne cechy własnego ustroju, nauczył się czynnie wspomagać swój rozwój, dostosowywać tryb życia (rozkład dnia, naukę i wypoczynek) do swoich potrzeb zdrowotnych, zrozumiał związki jakie zachodzą między zdrowiem jednostki a zdrowiem społeczeństwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>