Poradnie D, czyli poradnie dla dzieci zdrowych.

Noworodek po wypisaniu z oddziału położniczego jest kierowany pod opiekę poradni D. Natychmiast po otrzymaniu wiadomości o urodzeniu, się dziecka pielęgniarka z tej poradni odwiedza dom i stara się zorganizować środowisko rodzicielskie, kącik noworodka, poucza matkę o zasadach właściwego pielęgnowania i żywienia. Matka może korzystać z pomocy pielęgniarki jeszcze przez pewien czas, niektóre matki są bowiem szczególnie niezaradne, a nie zawsze mogą liczyć na pomoc rodziny czy innych doświadczonych osób.

Poradnia D sprawuje opiekę profilaktyczną nad dzieckiem do rozpoczęcia nauki szkolnej, jeżeli dziecko nie uczęszcza do przedszkola.

W pierwszym roku wizyty w zasadzie odbywają się co miesiąc – dziecko jest wtedy ważone, mierzone, badane przez lekarza, a wyniki wpisywane są do książeczek zdrowia, co pozwala śledzić dynamikę rozwoju. Matka otrzymuje kolejne porady dotyczące higieny, a zwłaszcza właściwego żywienia, zaś dziecko poddawane jest kolejnym szczepieniom ochronnym zgodnie z kalendarzem szczepień.

W czasie choroby dziecko korzysta z poradni D-l, która ze względów profilaktycznych mieści się w innym lokalu i stanowi instytucję odrębną, choć ściśle związaną z poradnią D. Dąży się do tego, by ten sam lekarz opiekował się dzieckiem zarówno w zdrowiu, jak i chorobie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>