Poradnictwo dla kobiet .

Zadania poradni K polegają na leczeniu zaburzeń ginekologicznych, kontroli zdrowia kobiety w czasie ciąży, kontroli rozwoju płodu oraz na ew. przeciwdziałaniu patologii ciąży. W odpowiednim czasie kieruje się kobietę do szpitala położniczego na poród. Poza zadaniami czysto lekarskimi poradnie te opiekują się ciężarnymi z punktu widzenia prawno- -socjalnego, wydają odpowiednie zalecenia co do ochrany pracy, orzekają o urlopach macierzyńskich i o świadczeniach przysługujących kobiecie w ciąży.

Poradnie K mają także obowiązek propagować świadome macierzyństwo i antykoncepcję. Personel powinien pouczać o metodach zapobie- , gania ciąży, uczyć techniki ich stosowania, wreszcie powinien rozprowadzać środki antykoncepcyjne. Dobra działalność poradni powinna dawać efekty w podnoszeniu kultury zdrowotnej kobiet, a zwłaszcza w zapobieganiu częstym zabiegom przerywania ciąży. Jest.to szczególnie ważne ze względów społecznych. Ustawa zezwalająca na przerywanie ciąży jest postępowa i ze wszech miar słuszna, ale prawdą jest także, że kobiety poddające się temu zabiegowi narażają się na niebezpieczeństwo poważnych powikłań z niepłodnością włącznie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>