Pomiary fałdów skórno-tłuszczowych

Fałdy skórn o-tłuszczo we mierzymy specjalnym cyrklem zwanym fal- domierzem. W Polsce używa się kilka jego typów, najlepszy jest typ angielski „Holtain”, jest on jednak trudno dostępny. Można też posłu- żyć się typem, faldomierza produkowanym w Polsce wg wzorów amerykańskich (rys. 7).

Pomiaru dokonuje się chwytając lewą ręką fałd skóry wraz z pod- ściółką tłuszczową i odciągając go od ciała: wówczas części mierzące cyrkla, mające ściśle określoną powierzchnię, uciskają z siłą 10 g na 1 mm2 ich powierzchni podwójnie złożone tkanki pod grzbietem fałdu

Fałd mierzymy zazwyczaj w trzech miejscach ciała: na tylniej ścianie ramienia ponad mięśniem trójgłowym, w połowie długości ramienia, tuż poniżej dolnego kąta łopatki na plecach, oraz na brzuchu między pępkiem a kolcem biodrowym przednim górnym (iZiocnstaZe – ic), w jednej trzeciej odległości od pępka (rys. 5). Odczytujemy grubość w milimetrach, jest to podwójna grubość skóry oraz podskórnej tkanki tłuszczowej w danym miejscu, taką jednak umówiono się przyjmować jako wynik pomiaru.

Badanego ważymy na wadze lekarskiej, aktualnie atestowanej w urzędzie miar i wag. Wagę należy ustawić na równej poziomej płaszczyźnie podłogi i wy tarować poprzez przekręcenie odpowiednich ciężarków regulujących. Badany powinien być nagi lub w lekkich spodenkach. Wynik notujemy z dokładnością do 100 g. Istotne jest ważenie dzieci rano, co najmniej w godzinę po śniadaniu, po porannym wypróżnieniu i oddaniu moczu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>