Podstawy filozoficzne i normatywy etyczne życia seksualnego

Jedyne dane świadczące o życiu seksualnym młodzieży (z zastrzeżeniami) pochodzą ze środowiska warszawskich studentów medycyny. Pierwsze tego typu badania w roku 1898 opublikował Zdzisław Kowalski. Stwierdził on, że 83,9% mężczyzn podejmowało współżycie seksualne przed ukończeniem 18 r.ż.

W roku 1962 Andrzej Jaczewski przeprowadził analogiczne badania i uzyskał wynik znacznie niższy: 37,4% respondentów podało, że pierwszy stosunek płciowy mieli przed 18 r.ż. Różnice te wynikają z tego, że środowisko studentów pod względem struktury społecznej, pochodzenia, niem, jest jednak działaniem znacznie szerszym, bardziej odpowiedzialnym i trudnym.

Trudności polegają przede wszystkim na tym, jakie normatywy uznawać za ważne i godne wpajania. Jasne normatywy reprezentowali wychowawcy wywodzący się z kręgów religijnych: każde zachowanie seksualne, które nie służy prokreacji, jest niemoralne. Niestety, takie zasady miały jedynie tę zaletę, że były proste i konsekwentne. Wiadomo jednak, że powszechnie w życiu były naruszane oraz że coraz mniej jest pedagogów, którzy wierzyliby w skuteczność głoszenia tego typu poglądów,

Podstawy filozoficzne i normatywy etyczne życia seksualnego nie są przedmiotem naszych rozważań. Należałoby zaznaczyć tylko, że nie może być mowy o jakimkolwiek działaniu wychowawczym bez uwzględnienia tej sfery ludzkiego życia. Wychowuje nie tylko ten, kto na te tematy z młodzieżą dyskutuje, ale także i ten, kto tej tematyki unika. Wychowuje każdy, na czyje zachowanie młodzież patrzy i z którego przecież bierze przykład.

Podstawowym czynnikiem wychowania seksualnego są przestrzegane wzorce zachowania. Dzieci od najmłodszych lat poprzez przyswajanie sobie wzorów zachowań rodziców kształtują swój stosunek do spraw płci, a później do problemów rodziny. Ktoś, kto wychował się w dobrej rodzinie, po pierwsze umie kochać i odczuwa potrzebę więzi, po drugie – dążyć będzie do tego, by jego własna rodzina funkcjonowała we właściwy sposób. Wiadomo, że dzieci z rodzin rozwiedzionych jako dorośli znacznie łatwiej sięgają po rozwód jako najlepszy sposób pokonania trudności małżeńskich.

W pierwszym okresie życia, kiedy to kształtuje się potrzeba i umiejętność kochania, najważniejsze jest działanie rodziny. 2adna inna instytucja nie jest w stanie zaspokoić tych potrzeb

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>