Podstawowa przemiana materii w starości

Opisane przejawy mają swoje odbicie w funkcjach i budowie organizmu. Jedną z wyrazistych, choć trudno dostrzegalnych zmian okresu starzenia się jest zwiększenie się globulinowych frakcji białek, a obniżenie przyswajania albumin. Zmiany te jednak dotyczą właściwie wszystkich cech ustroju. Wysokość ciała do 90 r.ż, zmniejsza się zaledwie 5%, jednak na skutek zrzeszotnienia kości (osteoporoza starcza) u mężczyzn ubywa w tymże czasie ok. 10%, a u kobiet aż 30% warstwy korowej kości (rys. 11.39). Masa mięśni zmniejsza się o ok. 30°/o, ponieważ jednak jej miejsce zajmuje tkanka łączna, a szczególnie u kobiet tkanka tłuszczowa, ubytki ciężaru ciała wynoszą jedynie ok. 12%. Zmiany zwyrodnieniowe włókien mięśniowych obniżają znacznie siłę oraz wytrzymałość mięśni. Ciężar mózgu maleje tylko o 10%, ale ogólna inteligencja spada o blisko połowę. O ponad połowę zmniejsza się metabolizm komórkowy i wydatną przewagę nad procesami przyswajania osiągają procesy rozpadu tkanek. Świadczy o tym przedstawiony na rys, 11.39 poziom tyro- ksyny oraz wzajemny stosunek różnego rodzaju hormonów. Czucie pro- prioceptywne słabnie (szybciej u mężczyzn) o ponad połowę, a zdolność akomodacyjna oka już w wieku 50 lat jest bliska zeru. Liczba włókien nerwowych zmniejsza się o ok. 27%, jednak szybkość przewodzenia nerwów spada jedynie o 15% (rys. 11.40). Przepływ krwi przez nerki zmniejsza się o 60%, ale zdolność filtracyjna nerek, stanowiąca o możliwości utrzymania się przy życiu, o 50%. Po 70 r.ż, sprawność nerek jest znacznie obniżona, stąd zresztą stosunkowo częste zgony z powodu zatrucia mocznikiem. O blisko 70% maleje liczba kubków smakowych, dlatego u ludzi starych następuje osłabienie wrażeń smakowych i zmniejsza się atrakcyjność potraw.

Podstawowa przemiana materii w starości nie zmniejsza się wiele, jedynie o niecałe 20%, co wobec większej regresji masy mięśni wskazuje na mniejszą ekonomikę działania organizmu. Człowiek stary jednak mniej śpi, a w okresie czuwania organizm zużywa więcej energii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>